Rik Groenhuijzen (links) en Arjin Vette op de grond waar de gemeente het milieupark wil vestigen.
Rik Groenhuijzen (links) en Arjin Vette op de grond waar de gemeente het milieupark wil vestigen. (Foto: )

Bezwaar tegen milieupark in Almen

De gemeente Lochem wil op de hoek van de Blauwedijk/ Bakkersteeg net even buiten Almen een milieupark vestigen waar bewoners flessen en textiel kunnen inleveren. Omwonenden vrezen overlast door verkeer en extra troep die wordt achtergelaten. Ook vinden ze dat het landschap en de plantengroei worden aangetast.

Door Leo Polhuys

ALMEN - Het inleverpunt voor glas en textiel in het dorp moet verdwijnen en daarom wordt naar een alternatieve plek gezocht.

''Zo'n jaar of tien terug is buiten Almen een grote gasleiding aangelegd die dwars door de weilanden ging. In de Milieu Effect Rapportage die toen werd gemaakt, bleek dat het ging om een gebied dat landschappelijk waardevol is. Direct buiten ons dorp zit je al in het Nationaal Landschap De Graafschap en in zogenaamd door de overheid beschermd Belvederelandschap,'' zeggen Arjin Vette en Rik Groenhuijzen, die vlak bij de beoogde milieulocatie wonen.

"Nadat de gasleiding werd aangelegd, is alles weer keurig in oude staat hersteld. Maar nu wil diezelfde overheid er een milieupark neerzetten. Eigenlijk is die naam te mooi; noem het maar gerust een afvalstortplek.''

De beide dorpsbewoners vrezen extra verkeersbewegingen in het buitengebied en zijn bovendien bang dat het niet blijft bij het inleveren van textiel en glas.

''Bij stortplaatsen zie je vaak dat er van allerlei troep wordt gegooid die er niet hoort, zoals ik in onder meer Gorssel en Laren heb gezien,'' zegt Groenhuijzen. ''Zo wordt er grof huisvuil gestort of matrassen. De beoogde stortplaats ligt uit het zicht, dus deze vrees is gegrond.''

Als alternatief voor de locatie doen Groenhuijzen en Vette de suggestie om eens te kijken naar de omgeving van de Scheggetdijk. ''Of bij de supermarkt in Almen. Je koopt daar dan niet alleen je flessen, je levert ze er ook weer in. Wij denken dat de gemeente nu voor de makkelijkste optie kiest, omdat de grond waar het milieuparkje moet komen, al in eigendom is van de gemeente. Dan hoeft er geen bestemmingsplan gewijzigd te worden.''

Raad van State

Een aantal omwonenden is naar de Raad van State gestapt en heeft daar bezwaar aangetekend tegen het plan van de gemeente. ''Wij hebben daar echter niet aan meegedaan, want wij zijn geen direct belanghebbenden in verband met de afstand van onze woning tot de beoogde locatie,'' zeggen Groenhuijzen en Vette.

De uitspraak van de Raad van State volgt binnenkort. Groenhuijzen en Vette hebben wel zo'n zestig handtekeningen opgehaald in de buurt, die zijn gezet onder een petitie waarin de gemeente wordt gevraagd af te zien van de plannen. ''Binnenkort zal de gemeente een besluit nemen. Van de politiek hebben we verder nog niets gehoord. Wij vinden dat de gemeente haar werk moet overdoen.''

Meer berichten