Zing je mee in projectkoor Laren 4t kerst 2019

Laren - Er wordt dit jaar geen kerstconcert gegeven door de koren en orkesten van Laren, maar wordt er een projectkoor gevormd voor de muzikale kerstviering.

Frank Sterenborg, in Laren wel bekend als dirigent van de LAV, zal de muzikale leiding van het projectkoor op zich nemen. De begeleiding is in handen van Apollo.

Iedereen, die het fijn vindt om mooie kerstliederen te zingen, kan meedoen in het koor.

Hiervoor hoeft men beslist geen lid te zijn van een koor (mag natuurlijk wel): iedereen, jong of oud, man of vrouw is van harte welkom.

“Laren 4t kerst 2019” wordt gehouden op zondag 22 december om 20.00 uur in de Protestantse Kerk van Laren.

De repetities voor het koor zijn op de 3 zaterdagen hieraan voorafgaand, 7, 14 en 21 december, telkens van 10.00-12.00 uur. Van deelnemers verwachten we, dat ze deze repetities aanwezig zijn.

Aanmelden liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 1 december via de mail naar:

laren4tkerst@gmail.com

Zet er even bij welke stem je normaal zingt (sopraan/alt/tenor/bas).

Voor de muziek- en andere kosten wordt een bijdrage gevraagd van € 10 p.p. te voldoen op rekeningnr. NL16INGB0674855019 t.n.v. Hr CJMHaagen, onder vermelding van je naam en “Laren 4t kerst 2019”.

De aanmelding is pas definitief, wanneer de bijdrage is betaald.

Het wordt een prachtig programma, met mooie muziek door Apollo en met mooie liederen door een mooi koor.

Meer berichten