Logo berkelbode.nl


Foto: Gerreke van den Bosch
Politieke column

Tekort verwacht

  Column

Dag Hennie,

Heb je ook zoveel plezier gehad van de zon in de afgelopen dagen en van het toefje zomer in de herfst? Het was echt een genot om in de tuin bezig te zijn. Helaas ziet de gemeentelijke begroting er veel minder zonnig uit. Voor 2018 wordt een tekort verwacht van ongeveer 1 miljoen euro en een afnemende algemene reserve. Hennie, een belangrijke oorzaak van deze afname zijn de 7,7 miljoen euro extra uitgaven die de raad in juni – bij de behandeling van de kadernota – heeft afgesproken. Daar stond geen dekking tegenover. Voor mij waren die extra uitgaven niet nodig, ik heb er fel tegen gestreden. Ik vind dat de begroting sluitend moet zijn. Een bondige, overzichtelijke begroting verandert daar helaas niets aan.


Maar jij hebt een deel van die extra uitgaven wel gesteund. Door deze besluiten wisten we in juni al dat de algemene reserves terug zouden vallen. En het gaat hard: van 17,4 miljoen reserve op 1 januari 2017 naar (verwacht) 9,6 miljoen in 2018. Misschien kunnen we iets terugdraaien? Bij de kadernota is veel geld gereserveerd voor de aanleg van mantelbuizen om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Inmiddels blijkt dat er een prima alternatief is. Sinds dit najaar biedt een telecomaanbieder snel internet (4G) aan in het buitengebied. Waarom zal de gemeente dan nog 4 miljoen euro investeren in buizen die waarschijnlijk leeg blijven? Hennie, in juni stemden we beiden tegen dit plan. Doe je mee aan een voorstel om deze miljoenen te besparen?

Vorig jaar schreef je dat Lochem kan meedoen aan een landelijke pilot om gemeentelijke begrotingen begrijpelijker te maken. Gaat dit nog door? De gemeentelijk begrotingsapp vind ik een goed begin, zie lochem.begrotingsapp.nl. Ik ben het met je eens dat de begroting en verantwoording van besteding van gemeenschapsgeld duidelijk moet zijn voor iedereen.

Een groene groet,

Willem

1 reactie
Meer berichten