Logo berkelbode.nl


Foto: Gerreke van den Bosch
Politieke column

Jip & Janneketaal

  Column

Hennie van der Most en Willem Beekman maken deel uit van de Lochemse gemeenteraad. Zij voeren een wekelijkse briefwisseling in de Berkelbode.

Beste Willem,

Ik ben blij dat jij ook ziet dat de begroting niet transparant is. Maar als het goed is, komt hij eraan. Onze fractievoorzitter is hard aan het werk en mijn accountant ook. De bestaande begroting is nog steeds onoverzichtelijk met veel moeilijke woorden. Dat moet veel meer in Jip en Janneketaal, Willem! Neem nou eens al die moeilijke woorden. De eerste regels over de financiële positie van de gemeente: ‘In de Kadernota 2018 is door de gemeenteraad focus aangebracht in het beleid 2018 en er is een perspectief geschetst tot 2021. Door de positieve accressen in de meicirculaire neemt de financiële bestedingsruimte toe.’ Ik snap daar niks van. Jij wel, Willem? Ik weet zeker dat veel mensen dit niet snappen. Er kan toch ook staan: ‘De raad in de kadernota 2018 vastgelegd wat ze belangrijk vindt. Het Rijk heeft in een brief aangegeven dat Lochem meer geld krijgt. Beide zijn verwerkt in de begroting 2018.’

'Begroting onoverzichtelijk'

En dan Willem, nog wat. De begroting 2018 bevat het programmaplan. Daarin staat in 24 doelen wat ze wil bereiken. Om dat te bereiken staan er 95 acties in het plan. Bij 52 van de acties staat dat de dekking binnen het budget gevonden is. Dat zijn bijna allemaal praaturen. Omdat er geen bedrag bij staat kan niemand zien wat het kost. Dus kan er ook niet op bespaard worden. Dat moet anders.

Dan de laanbomen, Willem. Wat zou jij vinden als de gemeente zou zeggen dat de inwoners zelf de bomen mogen kappen. De gemeente wijst de bomen aan, verdeelt ze en inwoners hakken hem vrijwillig om. Dat kost toch geen € 285,- per boom? De stammen worden verkocht en de dikke takken zijn voor de inwoners voor de kachel. Het blad is voor compost. Ik weet zeker dat dit goedkoper is. Wat jij?

Groet, Hennie.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox