A.L. Snijders | Autonomie | Al het nieuws uit Lochem | Berkelbode

A.L. Snijders | Autonomie

  Column

Omdat dit zulke vreemde tijden zijn waarin iedereen kan worden getroffen, worden mensen die nog nooit van het coronavirus hebben gehoord zeldzaam. Ik heb zo iemand ontmoet. Het was een vrouw die zich willens en wetens had teruggetrokken uit de wereld. Ze woonde niet in een klooster, ze zat niet in de gevangenis, ze voer niet in een zeilboot over de wereldzeeën, ze had het besluit genomen autonoom te zijn. Dat wilde in haar geval zeggen dat ze een voelspriet had ontwikkeld die haar waarschuwde voor grote, collectieve bewegingen.

Dus toen er een stroming ontstond tegen de ontwikkeling van de atoombom verdiepte ze zich niet in het probleem, ze wendde zich er vanaf, ze wilde er niets mee te maken hebben, ze wilde niet geëngageerd worden door vreemde mensen, ze wilde zelf beslissen op het moment dat het plantje zijn kop boven de grond uitstak. In de praktijk had dat betekend dat ze zich bijna altijd had afgewend van grote, belangrijke stromingen. Met links of rechts, man of vrouw, rijk of arm had dat niets te maken.

Het ging om haar opvatting over autonomie, ze wilde door niets meegesleept worden dat niet vanuit haar eigen diepte ontstaan was. En omdat dit al in haar jeugd begonnen was, had ze een neus voor deze gang van zaken ontwikkeld. Als ik haar als kind had leren kennen, had ik er misschien iets van begrepen, maar ze was vijfenzestig toen ik haar voor het eerst sprak. Ze woonde dus niet in een klooster of op een schip, ze woonde gewoon in een grote stad waar ze zich haar hele leven had getraind in een cocon te leven, ze wist waar ze moest zijn als het om autonomie ging.

Dat ze zich nu zelfs buiten de kennis van het bestaan van het coronavirus kon houden kwam mij absurd voor. Ze legde me uit dat ik een wezenlijk onbegrip toonde bij de betekenis van het woord autonomie. Ik wist gewoon niet wat het was, ik bedroog mezelf, ik liet me meeslepen omdat ik dan zelf niet hoefde te denken. Ik was degene die absurd leefde. Zo stonden we daar te praten, zij in haar cocon, ik als bedrieger.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden