Logo berkelbode.nl


De Vrijwilliger Centraal

De laatste wens helpen realiseren

  Column

In de rubriek ‘De Vrijwilliger Centraal’ brengt de Vrijwilligerscentrale wekelijks informatie voor en over vrijwilligers en vrijwilligerswerk. De artikelen zijn ook te vinden op de website www.vrijwilligerscentralelochem.nl.

Door Ina Stoel

Veel mensen willen graag thuis in hun vertrouwde omgeving omringd door hun dierbaren sterven. Noaberhulp Zutphen biedt ondersteuning bij de realisering van deze wens. Deze stichting verzorgt vrijwillige, palliatieve en terminale zorg thuis in een groot werkgebied rondom Zutphen. Ambassadeurs van deze hulp zijn sinds kort Matthijs van Nieuwkerk en Annegreet van Bergen. Daarmee wordt het hopelijk bekender!

Adrie Koning verleent deze vorm van hulp nu al 4 jaar. “Ik heb altijd iets met kwetsbare en oudere mensen gehad. Via een advertentie kwam dit werk na mijn pensioen weer op mijn pad”. Na een eerste screening op geschiktheid (geduld, invoelingsvermogen, goed kunnen luisteren, innerlijke rust, stressbestendig) volgde ze een 10-weekse opleiding. “Ziektebeelden leren herkennen, maar ook technieken hoe iemand zorgvuldig uit bed te tillen, zonder dat dit ten koste van je eigen rug gaat”. Van oorsprong maatschappelijk werkster in de jeugdbescherming en later WMO consulente gemeente Montferland leerde Adrie heel wat bij.

Ze vindt het een voorrecht zo dicht bij mensen te mogen zijn kort voor hun dood. En dankbaar voor het vertrouwen, wat eruit spreekt. Een bijdrage te kunnen leveren om het einde draaglijker te maken. En - anders dan tijdens haar werkzame leven - hier de tijd voor te hebben. Een luxegevoel. Soms is er nog een partner, soms woont iemand alleen. “Er is hulp nodig in de stad en in het buitengebied, waarbij een zaklantaarn om bijvoorbeeld een huisnummer te zoeken onontbeerlijk is. Het werk kan zowel overdag als ’s nachts zijn, waarbij de nadruk ligt op de nachten”.

Het is geen planbare zorg. Na een telefoontje gaat de coördinator eerst op huisbezoek om te zien wat er nodig is. De geboden hulp is een aanvulling op de professionele zorg en wijkverpleging. Deze kan ook altijd worden ingeroepen bij onverwachtheden. “We zijn met zo’n 25 vrijwilligers tussen de 40 en 75 jaar oud. De verantwoordelijkheid is goed omschreven. We verrichten geen medische handelingen. Het gaat vooral om het er zijn, ook voor de mantelzorger. En deze een pauze gunnen, zodat ze de zorg kunnen volhouden. Als de partner vertelt zo lekker geslapen te hebben, dan heeft het voor mij zin gehad er die nacht te zijn”. Adrie bezoekt tien thema-avonden per jaar. Soms kennis opfrissen, soms bijscholen of ervaringen uitwisselen. Ze geniet hier van. Voor haar is het belangrijk zinvol vrijwilligerswerk te doen. Zoals een mantelzorger het eens zei: “Jullie zijn de stille kracht in de nacht.”

noaberhulpzutphen.nl

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox