Jan Lenselink: "Besturen in de sport vreet tijd. Tegenwoordig is alles streng gereglementeerd. Binnenkort komt er bijvoorbeeld een nieuwe privacywet. Deze wordt gefaseerd ingevoerd."
Jan Lenselink: "Besturen in de sport vreet tijd. Tegenwoordig is alles streng gereglementeerd. Binnenkort komt er bijvoorbeeld een nieuwe privacywet. Deze wordt gefaseerd ingevoerd." (Foto: Ina Stoel)
Voor de (d)raad ermee!

Jan Lenselink: sociaal gedreven

  Column

In de rubriek 'De Vrijwilliger Centraal' brengt Stichting Welzijn Lochem wekelijks informatie voor en over vrijwilligers en vrijwilligerswerk. De artikelen zijn ook te vinden op de website www.vrijwilligerscentralelochem.nl

Door Ina Stoel


Na enig nadenken komt Jan Lenselink (69) op het voorzitterschap van vluchtelingenwerk als zijn eerste vrijwilligersbaan. Het betrof toen (1991) vooral Tamils uit Sri Lanka. Van huis uit landbouwkundige werd zijn eerste baan (op zijn 20e) landbouwonderzoek doen in Suriname bij de daar wonende Indianen. Vervolgens verbleef hij ruim zes jaar in Isfahan, Iran. Hij trainde blinde mannen in landbouwbewerking. Toen tijdens de revolutie Khomeini de sjah verdreef, kwam aan dit werk een eind. Jan werkte daarna nog anderhalf jaar in Malawi. Hij voelt zich verbonden met ontwikkelingslanden. Dat vluchtelingenwerk sloot hier destijds mooi bij aan.
Jan ging op zijn 62e met de VUT. Hij bleef politiek actief en werd gedurende 6 jaar burgerraadslid. Ook werd hij voorzitter van de Vereniging Kruiswerk Achterhoek. En werd hij in die tijd voorzitter van de landelijke bowlsbond. Jan: "Bowls is een erg goede sport voor zowel jong als oud. Het is rust in beweging. En het is gezellig. Dat spreekt me aan. Ik wil graag een grotere bekendheid aan de sport geven. In Haaksbergen is vorig jaar een 83-jarige mevrouw Nederlands kampioen geworden. Het is eerst lastig mensen over de drempel te krijgen maar eenmaal binnen haken ze niet meer af. Moet iemand bijvoorbeeld een paar weken stoppen vanwege een staaroperatie, dan balen ze enorm". Zijn vrouw: "Zelfs ik vind het een leuke sport, terwijl ik een hekel heb aan elke sport".
Jan: "Besturen in de sport vreet tijd. Tegenwoordig is alles streng gereglementeerd. Binnenkort komt er bijvoorbeeld een nieuwe privacywet. Deze wordt gefaseerd ingevoerd. Het protocol bevat zestig pagina's. Wie heeft er nog zin zich hierin te verdiepen". Waarmee Jan maar wil zeggen, dat met name vrijwilligers werven voor bestuurswerk tegenwoordig niet gemakkelijk is. Jan wil met name de breedtesport stimuleren. Hij heeft de laatste jaren een aantal korfbalverenigingen benaderd om te proberen daar ook bowls op te zetten. Vereniging 'Het Overschotje' in Lochem heeft nu door hem ook bowls in het pakket zitten. De leden zijn zó enthousiast, dat ze Jan hebben voorgedragen als sportvrijwilliger van het jaar. Jan: We spelen in de zomer op kunstgras, een goede ondergrond voor het bowlspel en 's winters in De Beemd op matten. Wat spelregels en tactiek betreft lijkt bowls nog het meest op curling. De bal is afgeplat en deze moet zo dicht mogelijk naar een kleinere doelbal worden gerold. En je mag elkaar wegstoten". Jan wordt vooral sociaal gedreven. Zijn kracht is goed luisteren en inspelen op wat mensen graag willen. Samen met anderen geeft hij bowlsdemonstraties.

Meer berichten