Een delegatie bracht een groet aan het graf van Hendrik van Weerden Poelman. Foto: Arjen Dieperink.
Een delegatie bracht een groet aan het graf van Hendrik van Weerden Poelman. Foto: Arjen Dieperink.

Militair eerbetoon bij het graf van Hendrik van Weerden Poelman

Cultuur

LOCHEM - Het knarsend geluid van het grind, kondigt het bezoek al aan. Drie luchtmachtmilitairen lopen strak in gelid over het pad van de begraafplaats aan de Zutphenseweg. Een van hen draagt een groot bloemstuk. Zij worden plechtig gevolgd door de bestuursleden van het Van Weerden Poelmanfonds. Het fonds stelt zich ten doel om (oud)medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht te ondersteunen bij het overwinnen van hun financiële problemen die ontstaan zijn door sociale en/of medische omstandigheden. Tenminste acht jaar dient men een aanstelling te hebben gehad. Halverwege de begraafplaats buigt men rechts af. Na een tiental meter stoppen ze bij het graf waar tevens de drie kleuren en de Koninklijke Luchtmachtvlag wapperen. 

Door Arjen Dieperink

Hendrik van Weerden Poelman
Ze staan bij het graf van Hendrik van Weerden Poelman. Hendrik was woonachtig in Lochem en een militaire luchtvaarpionier. Hij is geboren op 21 oktober in Serang, Nederlands Indië. Op 16 september 1940 vestigde hij zich aan de J.A. Staringweg 1 in Lochem. Bij het wandelen met zijn vrouw in Laren werd hij op 19 oktober 1945 aangereden. Hendrik overleefde het ongeluk niet en is vier dagen later in Lochem begraven. De Stichting is naar Hendrik van Weerden Poelman vernoemd omdat hij bekend stond om zijn sociale betrokkenheid bij het personeel van de toenmalige Luchtvaartafdeling en later het Wapen der Militaire Luchtvaart.

Eerbetoon
Ondertussen maakt het gezelschap zich op voor de korte ceremonie en sluiten ook Paul Roodbol en Tine Kampen van het Historisch Genootschap aan. Het genootschap droeg bij aan de achtergrondinformatie uit oude krantenartikelen. Commodore Saskia Siemensma, Directeur Personeel en Bedrijfsvoering Koninklijke Luchtmacht was namens de Koninklijke Luchtmacht aanwezig. De locoburgemeester Marja Eggink voegde zich tot het gezelschap. Een korte tijd later nam de Commodore buiten dienst, Jan van Hoof het woord. Hij memoreerde aan de geschiedenis van het fonds en Hendrik van Weerden Poelman. Daarna legden Van Hoof en Siemensma gezamenlijk het bloemstuk op het graf. Namens de Lochemse bevolking legde Marja Eggink een bloemstuk op het graf. Daarna klonk kort en bondig het bevel ‘ere groet’. De drie militairen bij het graf brachten de ere-groet, evenals de commodore. Een minuut stilte werd in acht genomen.

Daarna was de plechtigheid, waar tevens foto’s voor het fonds werden gemaakt, voorbij. Gemiddeld een keer in de vijf jaar komen de leden van de stichting, allen oud-luchtmachters, bij het graf samen. Dit jaar is het een bijzonder jaar voor de stichting, de foto’s die er werden gemaakt door Jelle Zijlstra worden in het herdenkingstijdschrift gebruikt. Op vliegbasis Gilze – Rijen zal op 28 september een mini-symposium worden georganiseerd in het kader van 75 jaar Van Weerden Poelmanfonds. Hierbij komt het herdenkingstijdschrift ‘Gevleugelde Hulp’, 75 jaar van Weerden Poelmanfonds uit.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode