Hetty Ilbrink-Lueks heeft voor iedereen een luisterend oor. Foto: Arjen Dieperink
Hetty Ilbrink-Lueks heeft voor iedereen een luisterend oor. Foto: Arjen Dieperink Arjen Dieperink

Hetty Ilbrink helpt in Barchem, Zwiep en Nettelhorst

Maatschappij

Nieuwe dorpscoördinator en -ondersteuner is geen onbekende

Door Arjen Dieperink

BARCHEM - In ‘t Onderschoer in Barchem zit de 54 jarige Hetty Ilbrink-Lueks aan de stamtafel. Ze wordt regelmatig gegroet want Hetty is in het dorp geen onbekende. Ze heeft er gewoond, buitenaf, maar verblijft tegenwoordig met haar gezin in Geesteren. Ze is dorpscoördinator en dorpsondersteuner voor Barchem, Zwiep en Nettelhorst en iedereen met vragen of problemen kan bij haar terecht.. 

“Ik heb gereageerd op de oproep in Contact Barchem voor deze functie en sinds enkele maanden mag ik dit tien uur per week doen”, zegt Hetty trots. Ze is te benaderen voor vragen over bijvoorbeeld schuldhulpproblemen, eenzaamheid of andere sociale vraagstukken. Die gesprekken voert ze overigens niet in het Onderschoer. “Kijk, voor het interview is het hier geschikt, maar voor persoonlijke vragen kom ik liever bij de mensen thuis. Ik begrijp best dat men niet gezien wil worden tijdens een eventueel gesprek in ‘t Onderschoer.” 

Netwerk
Hetty heeft in haar leven veel ervaring opgedaan in de verschillende takken van hulpverlening. Hierdoor ziet ze zichzelf als laagdrempelig en bereikbaar. “Ik kan niet iemands ‘buddy’ zijn, maar wel kan ik betrokkene verder helpen naar de juiste hulpverlener”, zegt ze. Haar sociale netwerk is groot. Hetty heeft contacten met Het Baken (sociale dienst van de gemeente Lochem ), de Stadsbank, Stichting Welzijn Lochem en veel andere organisaties, waaronder Barchhulp dat mensen helpt bij problemen als een lekkende regenpijp. “Ik hoop mijn netwerk nog verder uit te breiden. Zo kan ik een verbindende factor zijn tussen de inwoners en vrijwilligers van Barchem, Zwiep en Nettelhorst en de professionals om zo iedereen beter van dienst te kunnen zijn.”
Hetty benadrukt dat ieder mens voor haar een unieke waarde heeft. Ze werkt voor Contact Barchem en die tien uur per week zal bij haar meer dan gevuld zijn.

Vertrouwen
“Alle contacten draaien om vertrouwen. Iets dat men mij vertelt blijft bij mij. Zodra ik de hulpvraag verder uit ga zetten vraag ik eerst de betrokkene om goedkeuring”, laat zij aan het slot van het gesprek weten. Hetty Ilbrink -Lueks is te bereiken via e-mail ondersteuner@contact-barchem.nl of tel. 06-1108 1376.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode