V.l.n.r. Jan Venselaar, Dirk Jacques, Jan Giesen (voorzitter erfgoedcommissie), Edwin Rechterschot, Gerard Tiemessen en Alexander de Bert (secretaris erfgoedcommissie). Foto: Arjen Dieperink

V.l.n.r. Jan Venselaar, Dirk Jacques, Jan Giesen (voorzitter erfgoedcommissie), Edwin Rechterschot, Gerard Tiemessen en Alexander de Bert (secretaris erfgoedcommissie). Foto: Arjen Dieperink

Arjen Dieperink

Vier amateur-archeologen krijgen Lochemse Erfgoedprijs

Maatschappij

LOCHEM - De Erfgoedcommissie Lochem heeft afgelopen zaterdag voor de vijfde keer de erfgoedprijs uitgereikt. Bij villa Stijgoord viel die eer te beurt aan de ‘archeologische vrijwilligers’ Jan Venselaar, Dirk Jacques, Edwin Rechterschot en Gerard Tiemessen.

Door Arjen Dieperink

Met de Erfgoedprijs wil de Erfgoedcommissie mensen en organisaties die zich sterk maken voor het behoud en de beleving van het Lochem erfgoed in het zonnetje zetten. Dit jaar gaat de aandacht uit naar een brede groep, die volgens de commissie tomeloos enthousiasme voor het ondergrondse verleden tentoonspreidt, de archeologische vrijwilligers. “Dit zijn de mensen die verder gaan waar professionele archeologen ophouden, de mensen die ogen en oren zijn van de gemeente bij graafwerkzaamheden waar geen formeel archeologisch onderzoek plaatsvindt en de mensen die het verborgen erfgoed dichter bij de Lochemers brengen door zaken als virtuele musea of de Nationale Archeologiedagen. Zij slaan letterlijk en figuurlijk de brug tussen archeologie en het publiek “ aldus Jan Giesen, voorzitter van de Erfgoedcommissie. Deze bestaat verder uit  C.J. Frank (architectuur/restauratiedeskundige), J. Stokvisch (Historisch Genootschap), H. Bos (bouwhistorisch adviseur), V.C. Sleede (monumenteneigenaar) en H. Hietbrink (De Elf Marken).
De erfgoedprijs is vier keer eerder uitgereikt, de vijfde uitreiking heeft vijf jaar op zich laten wachten. “Dat kwam mede door de coronapandemie”, aldus voorzitter Giesen. Onder applaus van de aanwezigen ontvingen de vier winnaars van de erfgoedprijs de daarbij behorende oorkonden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant