Cees Hoogstad (l), een van de oprichters van de stichting, met Hellen Strik, de huidige voorzitter. Foto: PR
Cees Hoogstad (l), een van de oprichters van de stichting, met Hellen Strik, de huidige voorzitter. Foto: PR

Stichting Leergeld Lochem viert tienjarig bestaan

Maatschappij

LOCHEM - Op 17 september heeft Stichting Leergeld Lochem haar 10-jarig bestaan gevierd. Voor deze gelegenheid waren vele huidige en oud-vrijwilligers uitgenodigd om dit met een borrel te vieren en herinneringen te delen van de afgelopen periode. 

Stichting Leergeld Lochem werd in 2013 opgericht op initiatief van Hans Meijerink en Cees Hoogstad met als doel het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een smalle beurs. Door financiële steun te verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten wordt voor deze kinderen de kans geboden gewoon mee te doen met alle andere klasgenoten.

Joop Tempelman, als eerste voorzitter, blikte terug op de beginperiode van de stichting. Hij vertelde dat ze met zeer beperkte middelen hun activiteiten waren gestart en het toen voor elkaar kregen om 50 aanvragen te honoreren. In die dagen was er nog geen financiële steun vanuit de gemeente dus moesten ze het doen met donaties van bedrijven uit de gemeente Lochem. Dat werkte bijzonder goed en werd er uiteindelijk een stevige financiële basis gelegd om mee verder te gaan.

Huidige voorzitter Hellen Strik gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar. Moesten ze het in 2014 doen met 4 intermediairs voor de contacten met de gezinnen, in 2023 waren het al 12. Ook is het aantal gehonoreerde aanvragen fors gestegen naar bijna 700 per jaar en dat dit voor een groot gedeelte kan dankzij de steun uit de gemeente via de zogenaamde Kleinsma gelden. Verder kon ze melden dat vanwege het 10-jarig bestaan alle kinderen een kledingcheque krijgen voor de aankoop van een winterjas.

Restte de voorzitter nog het bedrijf Julia te bedanken voor het geheel belangeloos ter beschikking stellen van hun kantine inclusief hapjes, welke via de beursvloer werden aangeboden. De aanwezigen bleven tot laat in de middag in een gemoedelijke reüniesfeer om hun bevlogen ervaringen met elkaar te delen. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode