Leden van het eerste uur Heintje Marsman—Harmsen en Diny Nijenhuis-Haarman worden gehuldigd door voorzitter Gerri Smale. Foto: PR
Leden van het eerste uur Heintje Marsman—Harmsen en Diny Nijenhuis-Haarman worden gehuldigd door voorzitter Gerri Smale. Foto: PR

Feestelijk jubileum met een zwart randje

Maatschappij

HARFSEN - De Vrouwen van Nu Harfsen-Kring van Dorth heeft afgelopen donderdag haar 65-jarig bestaan gevierd. De feestelijke avond in Dorpshuus Hoeflo Harfsen werd opgeluisterd door Accordeonvereniging Laren. Toch had de avond een rouwrandje, want het was tevens de laatste keer dat de vrouwen bij elkaar komen. 

Door Mariëlle Frielinck

De Vrouwen van Nu afdeling Harfsen-Kring van Dorth bestond op 7 november officieel 65 jaar. Voorzitter Gerri Smale blikt in haar speech terug op het verleden. “De vereniging startte ooit als de Bond voor Plattelandsvrouwen. Vrouwen hielpen vaak mee op de boerderij en als ze buiten de deur werkten, moesten ze stoppen zodra ze gingen trouwen. Daar kun je je nu niks meer bij voorstellen, maar was toen wettelijk zo geregeld. De vrouwen wilden zich toch verder ontwikkelen, dus sloten ze zich aan bij de vrouwenbeweging.”

Hoe het begon in 1958
Gerri heeft de eerste notulen van de oprichtingsvergadering van 7 november 1958 opgezocht en vertelt: “Het begon allemaal op een diepvriesavond die slager Kalfsterman organiseerde bij zaal Nijenhuis (het latere Buitenlust). Mevrouw Esselink-Kok van de Plattelandsvrouwen Barchem verzorgde de voorlichting over het gebruik van de diepvrieskluisjes bij de slagerij. Een diepvrieskist thuis was toen nog een bijzonderheid, het vlees moest worden ingezouten en de groenten geweckt. De opkomst die avond was groot en daarom verbaasde het mevrouw Esselink dat er nog geen vrouwenvereniging in Harfsen was. En zodoende kwamen 68 vrouwen in het najaar van 1958 bij Schoolderman bijeen en was de Bond van Plattelandsvrouwen Harfsen-Kring van Dorth een feit. De doelstelling van de vereniging was in eerste instantie: ‘Omgang en onderlinge contacten met plaatsgenoten en het bevorderen van huishoudelijke en creatieve vaardigheden. Later werd dit: ‘Het zorgen voor recreatie, educatie, emancipatie en actie op het platteland’. Doelstellingen die niet genoemd werden, maar ook belangrijk: vriendschappen, heel veel lol en gezelligheid.’”

Van Bond voor Plattelandsvrouwen naar Vrouwen van Nu 
De vrouwenvereniging werd in 2012 omgedoopt tot Vrouwen van Nu en heeft door de jaren heen veel betekent voor de positie van vrouwen. In eerste instantie waren de activiteiten gericht op huishouden en zorg. Maar later werden cursussen als spreken in het openbaar, boekhouden en computergebruik gegeven. En daarmee heeft de bond zeker bijgedragen aan de emancipatie van de vrouw. Ook waren de vrouwen betrokken bij veel activiteiten voor bewoners in Harfsen en Kring van Dorth, zoals: “Fiets de boer op”, dat jaarlijks samen met LTO en buurverenigingen van Vrouwen van Nu werd georganiseerd.

Huldiging
Na een muzikaal intermezzo van de accordeonvereniging was het tijd voor nog een officiële handeling, namelijk de huldiging van twee leden van het eerste uur. Heintje Marsman-Harmsen en Diny Nijenhuis-Haarman, respectievelijk 60 en 50 jaar lid, werden onder luid applaus geëerd voor hun jarenlange inzet en lidmaatschap. Uit handen van Gerri Smale ontvingen zij een presentje en een grote bos bloemen.

Het doek valt
En nu na 65 jaar stopt het. Gerri legt uit: “We kunnen geen nieuwe bestuursleden vinden en zonder leiding kan het niet. Het probleem is dat de gemiddelde leeftijd elk jaar hoger wordt en nieuwe aanwas is er niet. We stoppen, maar hebben nog zo’n 70 leden. Dat zijn er net zoveel als toen we in ’58 begonnen, alleen is de gemiddelde leeftijd met zo’n 40 jaar omhoog gegaan. Hetzelfde lot wacht waarschijnlijk nog meer vrouwenverenigingen. “Jammer”, vindt Gerri, “De Vereniging Vrouwen van Nu is met alle plaatselijke afdelingen nog steeds de grootste club van vrouwen in Nederland. De afdelingen in Laren en Barchem gaan nog wel door en een aantal leden gaan verder in Laren, maar voor de meesten stopt het hier.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode