De kerktoren, midden op de foto, mist zijn spits. Foto: Arjen Dieperink

De kerktoren, midden op de foto, mist zijn spits. Foto: Arjen Dieperink

Arjen Dieperink

Maquette oud Lochem mist torenspits

Maatschappij

Houten kist beschermt kunstwerk tijdens Keidagen

Door Arjen Dieperink

LOCHEM - De maquette van oud Lochem van voor de stadsbrand van 1615 die sinds een paar jaar op de hoek van de toren van de Gudulakerk staat is niet hufterproof gebleken. Stadsgids Herman Priester ontdekte dat de torenspits eraf was. 

Hof van Gelre schonk het kunstwerk aan de gemeenschap ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het hotel. Dit gebeurde met steun van Fonds 1819, gemeente Lochem, Lochems Steunfonds, Rotaryclub Barchem en de VVV Lochem. De maquette is ontworpen door kunstenaar Aebele Trijsburg en werd op 16 mei 2019 onthuld door burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. Een paar jaar later werd hij op zijn huidige plek geplaatst. Het bronzen beeld is het startpunt van de stadswandeling die geschreven is door wijlen Focko de Zee (1935-2022).

Stadsgids Herman Priester vond kortgeleden de torenspits naast de maquette en leverde deze in bij de VVV Lochem. Koos van Zwieten, voorzitter van de VVV Lochem: “De maquette is eigendom van de gemeente en niet van de VVV, dus het is aan de gemeente om te bekijken of het verzekeringswerk is. Zal wel lastig worden omdat niet bekend is wie de toren beschadigd heeft en op welke manier.”
Inmiddels is op verzoek van de gemeente Lochem door de VVV contact opgenomen met Aebele Trijsburg. “Wij hebben hem gevraagd te onderzoeken op welke manier de maquette gerestaureerd kan worden en wat dit gaat kosten. Als dit bekend is gaan we als VVV in gesprek met de gemeente over de restauratie: hoe, wanneer en financiering. Ook zullen we overleggen met de maker hoe we de maquette nog robuuster kunnen maken”, aldus Van Zwieten.

Tijdens de Keidagen (8 tot en met 12 mei) wordt er ter bescherming een houten kist over de maquette geplaatst.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant