Heksenlaak. Foto: PR
Heksenlaak. Foto: PR

Informatiebijeenkomst herinrichting Heksenlaak en Berkel-projecten

Natuur

BARCHEM - Waterschap Rijn en IJssel geeft een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Heksenlaak en de Berkel-projecten Lochem-Almen en Borculo-Lochem. Iedereen is van harte welkom op dinsdag 21 juni, tussen 18.00 tot 21.00 uur in Recreatiecentrum De Heksenlaak, Zwiepseweg 32 in Barchem. Het is een inloopbijeenkomst zonder programma, men kan dus binnenlopen wanneer men wil. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Aanmelden niet nodig. 

Herinrichting Heksenlaak
In samenwerking met grondeigenaren en omwonenden heeft Waterschap Rijn en IJssel een concept inrichtingsplan gemaakt voor de herinrichting van de Heksenlaak. Dit resultaat, de planning en de procedures die gaan volgen worden tijdens de bijeenkomst toegelicht.

 Door de Heksenlaak vanaf het Rammelgoor tot aan de Hofmansteeg anders in te richten wil het waterschap kansen benutten voor het ontwikkelen van nieuwe natuur en versterking van bestaande natuur. Dit gebeurt door de Heksenlaak op een aantal locaties te verondiepen, aanleg van nieuwe natuurgebieden en bestaande natuurgebieden te verbeteren. Het resultaat is een klimaat robuust watersysteem.

Stand van zaken overige Berkelprojecten
Naast het concept inrichtingsplan van de Heksenlaak wordt deze avond ook informatie gedeeld over de overige Berkel-projecten, zoals het traject Borculo Lochem (voorbereiding) en Lochem-Almen (planvorming). Het Waterschap informeert over de laatste ontwikkelingen en het vervolgproces en staat open voor suggesties voor het gebied en de natuurontwikkeling. Voor deze trajecten zijn er op deze avond dan ook nog geen nieuwe kaarten of ontwerpen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode