De bypass van de Berkel die deel uitmaakt van de natuurstapsteen Stijgoord. Foto: Stichting Marke Lochem
De bypass van de Berkel die deel uitmaakt van de natuurstapsteen Stijgoord. Foto: Stichting Marke Lochem

Open dag met inspiratiemarkt bij Marke Lochem

Natuur

LOCHEM - Marke Lochem houdt op zaterdag 8 oktober en open dag in de door deze organisatie gerealiseerde natuurstapsteen Stijgoord. Daar wordt die dag een informatie- en inspiratiemarkt gehouden. Ook wordt dan, met een feestelijk tintje, de laatste hand gelegd aan een oeverzwaluwenwand.

Door Henri Bruntink

Op de plek van het voormalige zwembad Stijgoord is de afgelopen jaren een prachtig stuk natuur gerealiseerd. In december 2018 stak Stichting Marke Lochem de eerste schop in de bodem. Enthousiaste vrijwilligers hebben sindsdien het gebied ingericht, beheerd en onderhouden.

Buffer
Uitgangspunten is in het gebied zoveel mogelijk ruimte te geven aan de ontwikkeling van natuur en het vergroten van een natuurlijke soortenrijkdom en belevingswaarde. Hiermee wordt een buffer gerealiseerd tussen bedrijfs- en woongebied. Inmiddels is het gebied een gewild wandelrondje geworden en onderdeel van onder andere de wandelroute ‘Poort van Lochem’.

Tijdens de informatiemarkt presenteren zich verschillende vrijwilligersgroepen die betrokken zijn bij Marke Lochem of die zich op een of andere manier bezighouden met biodiversiteit of met de leefomgeving rond Lochem. Bezoekers krijgen tijdens een vaartochtje op de Berkelzomp Ente de gelegenheid om de natuur vanaf het water te bekijken. De zompenloods is buurman van het natuurgebied Stijgoord.

Oeverzwaluw
De oeverzwaluwenwand is de recentste toevoeging aan het gebied en is tot stand gekomen met financiële steun van Fonds 1819, het IJsvogelfonds van Vogelbescherming, Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek en andere sponsors.

Verderop langs de Berkel ligt, vlak bij De Cloese, het Mariabosje. Ook dat is een belangrijke stapsteen voor de natuur. Tussen dit stukje bos en Stijgoord ontstaat mogelijk een nieuwe woonwijk. Tijdens een recente inspraakavond van de gemeente Lochem over woningbouwlocaties pleitte Stichting Marke Lochem voor een verbindingszone van minimaal 50 meter tussen beide natuurelementen.

De open dag wordt gehouden op zaterdag 8 oktober vanaf 11.00 uur. Het adres is Stijgoord 2. Meer informatie is te vinden op www.markelochem.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode