Zonnepark Berkelweide op een foto van december 2021. Foto: Henri Bruntink
Zonnepark Berkelweide op een foto van december 2021. Foto: Henri Bruntink

Hobama vraagt handhaving inpassing zonnepark Berkelweide

Natuur

BARCHEM/LOCHEM – De Barchemse belangenvereniging Hobama heeft een handhavingsverzoek naar de gemeente Lochem gestuurd, Daarin wordt geconstateerd dat bij het zonnepark Berkelweide in Lochem niet wordt voldaan aan de vereiste landschappelijke inpassing. Aanplant van bomen en struiken is tot nu toe achterwege gebleven, zo stelt Hobama. Eigenaar TPSolar bestrijdt dit.

Door Henri Bruntink

Het zonnepark langs het Twentekanaal, bij de Exelsebrug, ligt er al bijna 3 jaar. Van een groene inbedding is het nog gekomen, stelt Hobama. De vereniging leidt uit de aan eigenaar TPSolar verleende vergunning af dat binnen een jaar na aanleg al met de aanplant begonnen had moeten worden. Het zou moeten gaan om een strook van 15 meter rond de zonnepanelen met bomen, hagen, bloemrijke kruiden, insectenhotels en bijenheuvels. Dit staat in het door de eigenaar ingediende inrichtingsplan. Dat spreekt van ‘een idylle’.

Idylle
De Barchemse vereniging - die inmiddels al jaren in een gevecht met TPSolar is verwikkeld vanwege een beoogd zonnepark Bekenschot tussen Barchem en Ruurlo – stelt vast: ‘Een inspectie is ontnuchterend. Van een idylle in de zin van een bekoorlijk tafereel, dat ook nog eens goed wordt onderhouden, is geen sprake. Een of meer bloemenstroken zijn niet te bespeuren. En een van de bijenhotels ligt al tijdenlang op de grond.’

De droge zomer kan volgens de Barchemers niet de oorzaak zijn van ontbrekend groen, want de eerste controle werd uitgevoerd in april. Eind juli werd dit nog eens herhaald. Er kon geen verandering worden vastgesteld. Vorig jaar werd overigens al geconstateerd dat aanplant die er al wel was, was doodgegaan. Dit is tot nu toe niet vervangen, zo luidt de conclusie.

Volgens Hobama is er meer mis met de zonneweide. Zo zou niet worden voldaan aan de voorwaarde dat tussen de rijen met zonnepanelen minimaal 3 meter ruimte moet zitten. Het Barchemse meetlint komt niet verder dan zo’n 2,65 meter. De genoemde 3 meter staat zowel in de vergunning als in de aanvraag van TPSolar. Minder afstand tussen de panelen betekent meer schaduw op de grond.

Afbreken
In het handhavingsverzoek oppert Hobama om de panelen af te laten breken en op de juiste afstand van elkaar te zetten. De vereniging stelt daarbij zelf al vast dat dit een kostbare operatie wordt voor de eigenaar, als de gemeente hiertoe besluit. Overigens zou ook het hekwerk niet op de juiste wijze geplaatst zijn.

De vereniging wil ook dat Lochem een grote dwangsom oplegt aan de projectontwikkelaar, als deze blijft verzuimen zich te houden aan de afspraken over de landschappelijke inrichting en de plaatsing van de panelen.

Hobama zegt de zaak aan te kaarten, omdat ze het een voorbeeld vindt van ‘mooipraterij’ door TPSolar. Letterlijk: ‘Het bedrijf heeft plannen om in Barchem een grootschalig zonnepark neer te leggen met zo’n 35.000 panelen. Daarvoor wordt een hernieuwde vergunning aangevraagd. In het vooroverleg met omwonenden zijn allerlei beloften gedaan over de groene inrichting. De belangenvereniging vreest dat daar opnieuw weinig van terecht zal komen.’

Reactie TPSolar
Projectontwikkelaar Stephan Roijers van TPSolar zegt de actie van Hobama te ervaren als ‘nogal flauw’. “De voorzitter van Hobama heeft mijn telefoonnummer en had dus gewoon even bellen. Achter onze rug een brief naar de gemeente sturen is pure pesterij”, zo laat hij weten. Volgens hem zijn de aantijgingen ook niet terecht. De groenaanleg is opgeleverd en gemeld bij de gemeente en die is na controle akkoord gegaan.

Roijers stelt dat het eerste groeiseizoen van de aanplant rond het park feitelijk volgend jaar nog moet beginnen. “De constatering dat een geplande bomenrij nog ontbreekt is terecht. In overleg met de gemeente hebben we hiermee gewacht. Liander moet mogelijk nog een kabel aanleggen en dan zouden de bomen in de weg staan.”

Inspecties
TPSolar weet dat twee van de vijf bijenhotels op het park scheef staan. Roijers: “We inspecteren de groenvoorziening rond onze parken altijd in het voorjaar en het najaar. Dan wordt onder meer gekeken of er aanplant vervangen moet worden en of er gras opnieuw moet worden ingezaaid. Dat gaat binnenkort gebeuren door een lokaal bedrijf. Dan worden ook de bijenhotels weer rechtop gezet. Die staan overigens midden op het park. Daar ziet niemand iets van.”

Over de afstand tussen de zonnepanelen: “Dat hebben we niet precies nagemeten. Hoe Hobama dat wel heeft kunnen doen is onduidelijk. Ze zijn niet op het park geweest. Bij oplevering heeft een inspectie plaatsgevonden en daarbij is alles in orde bevonden.” En over de conditie van het gras onder en tussen de panelen: “We hadden een droge zomer en sproeien is bij een zonnepark niet echt een optie”, zo klinkt het.

Ontvankelijk
Roijers rekent erop dat de gemeente Lochem Hobama niet ontvankelijk verklaart omdat een handhavingsverzoek in zijn ogen alleen kan worden ingediend door een belanghebbende partij. Hij zegt overigens wel te begrijpen dat Hobama projecten van TPSolar in de gaten houdt, gezien de plannen voor zonnepark Bekenschot bij Barchem.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op het handhavingsverzoek, anders dan dat een ontvangstbevestiging is verzonden. De beslistermijn is 8 weken, gerekend vanaf 13 september.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode