Het hekje dat ervoor moet zorgen dat de overlast van de ganzen verminderd wordt. Foto: Arjen Dieperink

Het hekje dat ervoor moet zorgen dat de overlast van de ganzen verminderd wordt. Foto: Arjen Dieperink

Arjen Dieperink

Ganzen achter het hekje

Natuur

LOCHEM - Vanaf 2022 hebben verschillende bewoners van de Noorderbleek geklaagd over de overlast van de ganzen langs de Berkel. Behalve geluidoverlast was er ook veel poep op de stoep en soms intimiderend, dreigend gedrag van de vogels.

In een brief aan de bewoners van de Noorderbleek liet de gemeente Lochem weten dat het verplaatsen en elders loslaten van de ganzen niet mag. Ook mag de groep uit oogpunt van dierenwelzijn niet uit elkaar worden gehaald. Als oplossing wordt nu gekeken of een haagje langs de oever van de Berkel, ter hoogte van de stuw, de overlast kan verminderen. Om uit te zoeken of dat werkt is er een tijdelijk hekwerkje geplaatst. Hiervoor werd eerst toestemming gevraagd van het Waterschap Rijn en IJssel. Het idee van het hekje is dat de ganzen er niet achter komen. Slaagt deze proef de komende zes maanden dan zal er worden overgegaan tot het planten van een haagje. Het hekje blijft dan de eerste jaren nog staan om te voorkomen dat ganzen of mensen door de nieuwe haag heenlopen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant