Jeroen en Timian uit groep 7 mochten de waterpomp als eersten openen en in gebruik nemen. Foto: PR
Jeroen en Timian uit groep 7 mochten de waterpomp als eersten openen en in gebruik nemen. Foto: PR

Nieuwe waterpomp op schoolplein Beatrixschool

Onderwijs

HARFSEN - Op 10 maart jl. hebben de 100 leerlingen van de Beatrixschool zich ingezet voor acties in het kader van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland van het Oranjefonds. 

De kinderen verzamelden samen met een groep studenten van Aventus Deventer zwerfafval rondom de school en in het dorp Harfsen. Daarnaast maakte een groep leerlingen uit groep 7-8 een opbergsysteem in de schuur van de school, zodat speelmaterialen van school en BSO Graaf Jantje netjes kunnen worden opgeruimd. In de tussentijd werkten vrijwilligers van Circulus-Berkel, Plaatselijk Belang Harfsen, de Rabobank, Aventus Deventer en conciërge Alex aan het verplaatsen van de bestaande houten waterbaan, zodat deze weer aansluit op de splinternieuwe waterpomp op het schoolplein. Als afsluiting werd deze waterpomp onthuld en in gebruik genomen. 

De waterpomp is tot stand gekomen met financiële steun vanuit Stichting Rommelmarkt Harfsen, Plaatselijk Belang Harfsen, Graaf Jantje Kinderopvang, de Ouderraad van de Beatrixschool en een donatie vanuit Achmea. Jeroen en Timian uit groep 7 mochten de waterpomp als eersten openen en in gebruik nemen. Zij zijn beiden heel betrokken geweest het project van de waterpomp. De een als lid van de leerlingenraad die dit vorig schooljaar al hoog op het prioriteitenlijstje had staan en daarnaast beiden met een scherp technisch oog en creatief in het bedenken van oplossingen voor eerdere uitdagingen als de oude pomp het niet meer deed. Vanzelfsprekend gaat de nieuwe waterpomp weer garant staan voor jarenlang speelplezier. De Beatrixschool bedankt haar partners om dit project voor haar leerlingen mogelijk te maken.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode