Afbeelding

Woningschaarste duwt huizenprijs verder omhoog

Partnerbijdrage

De nieuwe Woningmarktmonitor uit april 2021 van ABN AMRO laat zien dat de woningprijzen nóg meer blijven stijgen. Een reden hiervan is de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Ondanks de verschillende pogingen vanuit de overheid om woningaankopen te stimuleren, lijkt het nog steeds moeilijk om de woningmarkt te betreden.

Gemiddelde huizenprijsstijging van 7,5%
Het Economisch Bureau van ABN AMRO gaat voor 2021 uit van een woningprijsstijging van 7,5%. Hiermee hebben ze het percentage naar boven aangepast; eerder werd nog uitgegaan van een stijging van 5%. Ook doet ABN AMRO al een voorspelling voor 2022: voor dat jaar houden ze al rekening met een stijging van 2,5% in plaats van 1%. Hoewel ze de ramingen voor de transactiecijfers voor nu ongewijzigd laten, laat het Economisch Bureau doorschemeren dat het aantal transacties in 2021 zal dalen.

Grote vraag vanuit starters
“Dit jaar dalen de woningaankopen met 10%, volgend jaar met 5%,” zegt Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Deze daling lijkt vooral veroorzaakt door een impuls aan transacties in de eerste twee maanden van 2021. Bokeloh geeft de verlaagde overdrachtsbelasting als oorzaak hiervan. Deze maatregel, die door de overheid per 1 januari werd ingevoerd om starters tegemoet te komen, heeft ervoor gezorgd dat er snelle prijsstijgingen zijn ontstaan door de grote vraag vanuit de starters. Hoewel het volgens ABN AMRO om een tijdelijke impuls ging, heeft het wel in korte tijd voor woningschaarste en hogere woningwaarderingen gezorgd.

Lage hypotheekrente biedt minder steun
Bovengenoemde versoepelingen hebben bijgedragen aan hogere waarderingen op de huizenmarkt. Daarbij is de hypotheekrente de afgelopen jaren minder geworden. “Die is de afgelopen jaren gestaag gedaald, zodat de maandlasten van de hypotheek alsmaar daalden en de betaalbaarheid van koopwoningen verbeterde,” zegt Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Het is volgens het Economisch Bureau niet uit te sluiten dat de hypotheekrente uiteindelijk weer zal stijgen doordat de vrees voor inflatie weer terug is.

Doorstroom nieuwbouwwoningen in gedrang
Een logische oplossing zou de bouw van nieuwbouwwoningen zijn; dit blijkt echter niet eenvoudig. De aanhoudende stikstofcrisis en de beperkte bouwvergunningen leggen de bouw van nieuwe woningen aan banden. De beperkte doorstroom naar nieuwbouwwoningen houdt ook de verkoop van bestaande woningen tegen. Het tekort aan nieuwe woningen zorgt voor extra prijsstijgingen. ABN AMRO denkt dat de vraag naar nieuwe woningen ook is toegenomen doordat de pandemie het belang van een goede woning onderstreept.

Dit artikel wordt u aangeboden door ANB Amro. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode