Voor de (d)raad ermee!

Gemeentebelangen - Brandweerkazerne Almen

  Politiek

Gemeentebelangen is voor nieuwbouw van een brandweerkazerne op een nieuw te verwerven plek in Almen. Wij vinden dat de vrijwilligers van de brandweer een deugdelijke kazerne moeten hebben die aan de wettelijke eisen voldoet.

GB is voor het verminderen van voorschriften en voor het bevorderen van de leesbaarheid ervan. We juichen toe dat aan een bestuur veel ruimte gegeven wordt voor het uitvoeren van haar taken. Dit is het juiste uitgangspunt voor een goed lopende organisatie. Echter in het geval van het Plein vraagt GB zich af of het in staat is om te gaan met deze ruimte.

Al in 2009 is de gemeenteraad voor het eerst geïnformeerd over de huidige geclusterde ontwikkelingsruimte voor het bouwen van woningen aan de Zutphenseweg in Laren. Afgevaardigden van de raad zijn bij omwonenden op bezoek geweest, om hierover te praten. Op 12 oktober 2015 is door de raad een principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan de clusterlocatie Laren. Het uiteindelijke resultaat is: op vier locaties stallen slopen en vier woningen op de clusterlocatie in Laren nieuw bouwen. GB zal, op basis van feiten, gewogen hebbende de zienswijzen, voor het bestemmingsplan stemmen om deze woningen te realiseren.


Tijdens een wandeling heeft GB geconstateerd dat het dringend noodzakelijk is om in Gorssel op sommige plekken lantaarnpalen te vervangen. Bij navraag bleken nieuwe lantaarnpalen te zijn besteld en zullen deze komende maanden worden vervangen.

Meer berichten