Voor de (d)raad ermee!

GroenLinks - Werk, wonen en een brandweerkazerne

  Politiek

Het college van B&W vraagt de raad om in te stemmen met het maken van een plan voor een nieuw participatiebedrijf. Dit bedrijf gaat inwoners helpen die afhankelijk zijn van de bijstand, door de uitkeringen te regelen en ondersteuning te bieden bij het vinden van werk.

GroenLinks vindt vertrouwen in deze inwoners een belangrijk uitgangspunt.

Andere punten zijn: goede lokale toegang op twee plekken in onze gemeente, hoogwaardige dienstverlening door de medewerkers, voldoende aandacht voor preventie – denk aan voortijdige schoolverlaters – en het bieden van maatwerk aan onze inwoners.

Zijn onze mooie dorpsranden nog veilig?
GroenLinks is fel tegen het plan om langs de rand van Laren vier nieuwe woningen te bouwen. In het kort: een projectontwikkelaar kocht een weiland aan de rand van het dorp, verzamelde vervolgens bouwrechten en van de gemeenteraad gaat hij nu toestemming krijgen van VVD, GB en (waarschijnlijk) CDA om op dit weiland huizen te gaan bouwen. Voor GroenLinks is dit onbegrijpelijk. Tellen de mensen die er al wonen en het groene aanzicht van Laren niet meer mee?

Brandweerkazerne Almen
De oude brandweerkazerne in Almen voldoet niet meer aan de huidige wensen en normen. GroenLinks steunt het voorstel om te zoeken naar een geschikte locatie buiten het dorpscentrum. We willen dat de nieuwe kazerne volledig duurzaam en energieneutraal wordt gebouwd.

Meer berichten