Foto: CDA Lochem
Voor de (d)raad ermee!

CDA - FAB clustering Laren

  Politiek

In Laren wil een initiatiefnemer in ruil voor het slopen van meerdere schuren, vier vrijstaande woningen realiseren aan de Zutphenseweg. Het is een ingrijpend plan, want het raakt ook de omwonenden op de nieuwbouwlocatie.

Het CDA wil niet dat het buitengebied haar aantrekkingskracht verliest door overal woningbouw toe te staan en we vinden daarom dat bouwen aan de rand van een kern een beter alternatief is.

Wel zijn we uiterst kritisch hoe het proces is gelopen, want het gaat om het overleg met de inwoners en niet alleen of aan het wettelijk minimum is voldaan.

Bij volgende plannen gaan we dit nauwlettend volgen en kijken of de inwoners voldoende gehoord worden.

Circulus Berkel
Op initiatief van het CDA is een motie ingediend over de slechte bereikbaarheid van Circulus Berkel. Tijdens gesprekken met inwoners ontving het CDA veel klachten over de afhandeling van de meldingen.

Hoewel de gemeente de buitendienst heeft uitbesteed aan Circulus Berkel, blijft ze wel verantwoordelijk voor de uitvoer.

Vandaar dat we het college met een opdracht op pad hebben gestuurd om voor december met een verbeterplan te komen wat betreft de bereikbaarheid, de afhandeling van meldingen en de communicatie.

We zijn tevreden dat we signalen van inwoners kunnen omzetten in acties.

Meer berichten