Foto: Tim Pardijs
Voor de (d)raad ermee!

PvdA - Brandweerkazerne Almen en 'Verrommeling'

  Politiek

Een nieuwe brandweerkazerne of de huidige kazerne in Almen verbouwen? Die vraag lag voor in de raadsvergadering. De huidige kazerne is te klein voor het nieuwe brandblusvoertuig, staat midden in het dorp (verkeersveiligheid) en het gebouw voldoet niet meer aan de veiligheidseisen.

Er was een mogelijkheid om de huidige kazerne (40 jaar oud) te verbouwen. Dat zou goedkoper zijn, maar het zou niet ideaal worden. Daarom kiest de PvdA voor nieuwbouw op een andere plek in Almen, direct buiten het dorp. Daar kan aan alle eisen (Arbo, duurzaamheid, verkeersveiligheid) worden voldaan. De oude brandweerkazerne zal verkocht worden en misschien komt er wel een voorziening in die, net als het nieuwe museum STAAL, de aantrekkelijkheid van Almen verder kan versterken.

Motie Verrommeling
Voor de zomer heeft de PvdA-fractie in de raad onze zorgen gedeeld over de 'verrommeling' van onze gemeente. Regelmatig horen wij van mensen dat zij zich ergeren aan het gebrekkig onderhoud van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het niet regelmatig onkruidvrij maken van stoepen, stoepranden, verblijfsgebieden, middengeleiders, rotondes, vieze bankjes, afvalbakken en slingerend afval. Wilt u uw mening hierover met ons delen?


Wat zou er beter/anders moeten volgens u? Waar wordt u blij van? Of heeft u suggesties? Ons ombudsteam is telefonisch te bereiken op 06.42187799 of mailen (eventueel met foto) ombudsteam@pvdalochem.nl

Meer berichten