Foto: Tim Pardijs
Voor de (d)raad ermee!

D66 - Woningen op agrarische percelen

  Politiek

Onder de noemer "Functieverandering Agrarische Bebouwing Lochem" (FAB) wordt het mogelijk om op de plek van een gesloopt agrarisch bedrijf nieuwe woningen te bouwen. Een mogelijkheid is hierbij ook om meerdere agrarische bedrijven te clusteren (een zogenaamde clusterlocatie).

D66 Lochem kon niet instemmen met het plan voor de clustering van FAB-rechten achter de Zutphenseweg in Laren. "D66 is niet tegen clustering, maar eerder is afgesproken om te starten in Exel en daarvan te leren", betoogde Gerrit Brummelman. D66 Lochem heeft dit in het verleden al aangegeven en met het voorliggende plan liggen er geen nieuwe feiten op tafel.


De oude brandweerkazerne is te klein voor de nieuwe brandweerauto's. De kazerne moet daarvoor worden verbouwd of er moet een nieuwe kazerne komen. D66 Lochem gaf aan voor een nieuwe kazerne te zijn op een andere locatie. Marleen van der Meulen: "Als die kazerne gebouwd gaat worden wil D66 een energieneutraal en aardgas-loos gebouw als uitgangspunt. Een gemeente hoort hier het voorbeeld te geven".


D66 was mede-indiener van een motie over Circulus Berkel. Met de motie krijgt het college de opdracht om voor december 2017 een verbeterplan voor Circulus Berkel op te stellen. In het plan moet onder meer aandacht zijn voor terugdringen van de wachttijden bij het callcenter en verbetering van de communicatie naar de melder. Inwoners klagen over bereikbaarheid en afhandeling en dat is voor D66 Lochem reden genoeg om mede-indiener te zijn.

Meer berichten