Voor de (d)raad ermee!

GB - Stabiliteit en vertrouwen

  Politiek

De begroting 2018 geeft vertrouwen voor de toekomst en GB heeft haar goedkeuring hieraan gegeven.

In 2014 begonnen we met een meerjaren tekort op de begroting van 2,7 miljoen. In deze 4 jaar hebben we dit omgebogen naar een positief meerjarige resultaat.

De afgelopen jaren zijn grote investeringen gedaan in achterstallig onderhoud. Onderhoud aan openbare verlichting, wegen, bomen, kunstwerken. Daar is veel geld mee gemoeid en is allemaal structureel in de begroting opgenomen.

De reservepositie verandert in 4 jaar weinig, de voorzieningen blijven op peil en van de langlopende schulden worden in 4 jaar ruim 17 miljoen afgelost. Dat geeft een goed beeld en vertrouwen voor de toekomst.

GB is zich er ook van bewust dat waar gewerkt wordt ook spaanders vallen. Voor het bomenbeleid was een miscalculatie gemaakt. 12 jaar geen onderhoud plegen aan bomen: dan kon de gemeente weten dat de opbrengst van dood houd tegenvalt.

Toch is GB van mening dat het doel – goed beheer van bomen in het buitengebied, dus snoeien, kappen en herplanting van bomen – essentieel is om in de toekomst van een gezond en veilig landschap te kunnen blijven genieten.


GB heeft ingestemd om vier woningen te bouwen aan de rand van Laren. Deze clusterlocatie is aangewezen voor 4 te slopen agrarische bedrijfsgebouwen elders in onze gemeente.

Meer berichten