Voor de (d)raad ermee!

GroenLinks - Reserve Lochem gehalveerd!

  Politiek

Zorgen GroenLinks rondom begroting 2018.
'Financieel is de zaak goed op orde' schrijft het college van B&W bij de begroting 2018. Hoezo goed op orde?


De begroting 2018 kent een tekort van 1,2 miljoen euro. En de gemeentelijke reserve daalt in één jaar van 17,3 naar 7,7 miljoen. Dit terwijl de risico's juist toenemen van 2,1 naar 5,7 miljoen.

Je zou verwachten dat een geschrokken college met voorstellen komt om hier wat aan te doen. Maar nee, dit college schuift het probleem voor zich uit, tot na de verkiezingen van maart 2018.
Een gezamenlijk voorstel van VVD en GroenLinks om nu al te besparen kreeg geen steun. Later dit jaar besluit de raad definitief over de aanleg van mantelbuizen door de gemeente voor 4 miljoen euro.

GroenLinks is tegen deze verkwisting van gemeenschapsgeld.

Natuurlijk zijn wij voorstander van snel internet voor iedereen, maar waarom zal de gemeente nu 4 miljoen betalen om buizen aan te leggen terwijl een marktpartij dit in 2018 wil gaan doen?


Inloopspreekuur voor balie burgerzaken
In de begroting stelde het college voor dat inwoners altijd eerst een afspraak moeten gaan maken, voordat zij terecht kunnen bij de balie burgerzaken. GroenLinks vindt makkelijke toegang voor onze inwoners juist erg belangrijk.

Ons voorstel om toch op iedere werkdag een inloopspreekuur te behouden kreeg steun van de gehele raad.

Meer berichten