Voor de (d)raad ermee!

CDA - 2018… een uitdaging!

  Politiek

De begroting 2018 biedt ruimte om samen met de inwoners te werken aan een gemeente die we door willen geven.

We bouwen voort op voorgaande jaren. Jaren van verandering en uitdagingen.

We gaan niet dagdromen, maar aan de slag en doen dit in nauw overleg met de inwoners.
Het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de gemeente Lochem is toegenomen. Dat komt mede doordat we hebben gekozen voor de leefbaarheid en voorzieningen. We denken dan bijvoorbeeld aan het dorpshuis, dorpspleinen, zwembaden en schouwburg. Het resultaat van die investering werkt door in het stijgende aantal bouwaanvragen.
Toch blijft aandacht nodig, want de verkoop van bouwkavels gaat niet in alle kernen even voortvarend. Voor de gemeente een uitdaging om dit daar waar mogelijk te doorbreken.
Maar we moeten blijven investeren. Zo gaan we in 2018 aan de slag met glasvezel in het buitengebied en worden wegen opgeknapt en veiliger gemaakt. En als het aan het CDA ligt wordt de inhaalslag om het achterstallige onderhoud aan het groen weg te werken, doorgezet.
De begroting kent een aantal substantiële risico's. Volgend jaar kunnen op het gebied van participatie, jeugdzorg en Wmo tekorten ontstaan. Het zijn allemaal openeinde regelingen. Dat moet ook zo blijven. Het belang van de inwoners staat wat het CDA betreft voorop. We gaan de uitdaging aan!

Meer berichten