Voor de (d)raad ermee!

Ongezond financieel beleid

  Politiek

Elk huishouden zou niet meer uit moeten geven dan er binnenkomt. Een reservepotje voor tegenvallers of grote uitgaven zou mooi zijn.

Natuurlijk kan men lenen, maar u weet "lenen kost geld" en geleend geld moet terugbetaald worden.

Voor Lochem is dat niet anders. Toen de huidige coalitie in 2014 aantrad had de gemeente ruim 18 miljoen aan algemene reserves. Dit jaar (2017) wordt 10 miljoen meer uitgegeven dan er wordt ontvangen en in 2018 nog eens ruim 3 miljoen.

Dat betekent dat we eind volgend jaar nog krap 6 miljoen algemene reserves over hebben en daar staan 5,5 miljoen aan risico's tegenover. En dan hebben we een aantal grote kostenposten niet meegenomen; 2 miljoen voor jeugdzorg, 1,1 miljoen voor brandweerkazerne Almen, 750.000 euro extra voor Het Plein, etc.
En dat vinden wij ongezond financieel beleid.

Eerder dit jaar, heeft de PvdA hiervoor al gewaarschuwd en gezegd dat ons uitgave- en inkomstenpatroon beter moet, dat we onszelf, college en gemeenteraad, beperkingen moeten opleggen, dat de risico's omlaag moeten en dat processen beter moeten.

Het college wil volgend voorjaar met de raad hierover spreken.

Ons inziens te laat.

Gelukkig kunt u bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hier zelf uw oordeel over geven. Want u kunt er donder op zeggen, linksom of rechtsom zult u, inwoners, dit ongezonde financiële beleid gaan betalen.

Meer berichten