Voor de (d)raad ermee!

GB: Glasvezel buitengebied

  Politiek

Na jaren van onzekerheid gaat het nu echt gebeuren. Daadkrachtig optreden van de wethouder. Het op initiatief van GB beschikbaar stellen van financiële middelen, gaf het College de ruimte om goede onderhandelingen te voeren voor de aanleg van glasvezel. GB is blij dat overeenstemming is bereikt met CIF. Zij gaan glasvezel aanleggen in ons buitengebied tot in de meterkast voor bewoners die zich inschrijven. Alle inwoners krijgen zelfde aanbod. De 4 miljoen euro bedoeld voor het aanleggen van een buizenstelstel hoeft hierdoor niet uitgegeven te worden.


GB is tevreden met de toezegging van wethouder Groot Wesseldijk om in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar over het spoedig slopen van De Smid zodat verdere verloedering wordt voorkomen. De projectontwikkelaar had aangegeven niet eerder te willen slopen dan na uitspraak van de Raad van State.


GB heeft gepleit voor een zorgvuldig communicatieproces voor zowel medewerkers als cliënten van Het Plein. Opheffing van Het Plein is een ingrijpend proces.


Grootschalige energieopwekking met draagvlak van de omgeving is voor GB uitgangspunt. De bestemming van de grond kan agrarisch blijven. Maar landbouwgrond moet ook beschikbaar blijven voor de voedselproductie. Dit zijn tegenstrijdige belangen; daar is GB zich van bewust. GB wil ook het benutten van daken van schuren of bedrijven stimuleren. Alleen hiermee redden we het niet om energieneutraal te worden. Landelijk beleid dwingt de gemeente om stappen te ondernemen.

Meer berichten