Voor de (d)raad ermee!

GroenLinks: Rijke bermen

  Politiek

Landjepik?
In diverse dagbladen stonden artikelen over het gebruik van gemeentelijke bermen door boeren in Berkelland (landjepik genoemd). Door bermen en andere gemeentelijke groenstroken te maaien en bemesten verdwijnt kruidenrijke begroeiing en daarmee ook insecten en vogels.

De gemeente Berkelland treedt sinds vorig jaar op tegen boeren die dit doen. De teruggenomen gemeentegronden zijn opnieuw ingezaaid met een bloemenmengsel.


De fractie van GroenLinks Lochem is bezorgd over dit oneigenlijk gebruik van gronden ten koste van de natuur en stelde aan de wethouder de vraag of dit ook in de gemeente Lochem voorkomt. Dit blijkt niet te zijn onderzocht en de wethouder wil ook geen actie ondernemen. GroenLinks onderneemt wel actie en gaat volgend jaar zelf inspecteren en oneigenlijk gebruik melden. Wij vinden bescherming van de biodiversiteit wel belangrijk!


Pand de Smid Epse
snel slopen

Sinds het faillissement in 2011 staat het voormalige café-restaurant de Smid leeg. Inmiddels biedt deze locatie aan de westelijke entreeweg van de gemeente Lochem een troosteloze aanblik.

De dorpsraad Epse/Joppe vraagt om maatregelen vanwege de onveilige en overlast gevende situatie. Op voorstel van GroenLinks gaat de wethouder met de eigenaar overleggen over snelle sloop van de vervallen gebouwen.

Meer berichten