Voor de (d)raad ermee!

D66: Snel internet buitengebied

  Politiek

Snel internet in het buitengebied is van groot belang voor onze economie, ons welzijn en welbevinden. En dat krijgen we nu. Sneller en eerder door slim bestuurlijk acteren van het college en de coalitiepartijen. D66 is trots hieraan een bijdrage te hebben geleverd en dat de schop de grond in gaat op korte termijn.


Zonnepanelen
Het college krijgt de steun van D66 als het gaat om het realiseren van twee zonneparken. Essentiële stappen in het verder klimaatneutraal maken van de gemeente Lochem. Wel kunnen er nog zaken onderzocht worden; het verticaal plaatsen van zonnepanelen, het slim verkavelen van landbouwgronden, het aanpassen van regelgeving voor dubbelgebruik en het betrekken van lokale energie coöperaties.


Zienswijze
D66 diende een motie in om een duidelijk signaal richting het Plein te geven. Het Plein is een gezamenlijke regeling van de gemeente Lochem en Zutphen en houdt zich o.a. bezig met het verstrekken van uitkeringen. Het Plein kost echter meer dan we hebben afgesproken en daarom riep D66 de Raad alsnog op een zienswijze op te sturen waarin we een duidelijk signaal afgeven. Nagenoeg de gehele raad steunde de motie.


D66 steunde een motie om het Hotel aan de Deventerweg in Epse zo snel mogelijk te leiden naar een nieuwe bestemming. Veiligheid moet daarbij een aandachtspunt blijven en sloop van het oude hotel moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Meer berichten