Vorige week donderdag controleerden de bestuursleden de dikte van het ijs. Het ijs was nog iets te dun. (Foto: Arjen Dieperink)
Vorige week donderdag controleerden de bestuursleden de dikte van het ijs. Het ijs was nog iets te dun. (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: Arjen Dieperink)

'Vroeger zag de kantine er anders uit'

  Sport

In het verleden was Roowinkel, voorheen Rowinkel, een veengebied. Het was drassig en er stond bijna altijd water. De naam Roowinkel is een samenvoeging van "Roo" (ruig) en Winkel (hoek).

Laren - Het voormalige hoofd van de school in Larensebroek, meester Siersma, vond het schaatsen dat toen op de Schipbeek gebeurde, te gevaarlijk. Hij gaf in 1949 de aanleiding om een ijsbaan in het Bekmansbroek te maken. Een jaar later werd de ijssportverenging Roowinkel opgericht. Een eivormige baan werd uitgegraven. In 1961 kwamen er sloten rondom de ijsbaan en werd deze bijna ontwaterd. Het Waterschap van de Schipbeek, thans Rijn en IJssel, en de Heidemaatschappij traden in overleg met het bestuur van Roowinkel. Men zag een win/win-situatie indien ze de ijsbaan zouden uitgraven daar er een waterbuffer in het gebied zou komen. De ijsbaanvereniging had dan weer genoeg water. Na het uitgraven had de eivormige baan een prachtige lengte van 400 meter. Het voldoet als wedstrijdbaan. In december 1963 opende de heer Visser van het Waterschap van de Schipbeek de nieuw aangelegde baan.
Eind 1995 werd er verlichting aangelegd. De verlichtingsbakken worden voor aanvang van het schaatsseizoen op de palen geplaatst.


In het clubhuis/kantine kan men behalve koffie, warme chocolademelk en soep, ook de schaatsen laten slijpen. Voorzitter Teun Eggink: "In het verleden zag de kantine er wel anders uit, het woord kantine was eigenlijk teveel gezegd. Een oude vrachtwagen hadden we als verkleedruimte. Later kregen we een nieuw onderkomen in de vorm van een oud kippenhok". Met trots laten de bestuursleden de technische mogelijkheden zien. Met drie veegmachines en een sneeuwblazer wordt de ijsbaan sneeuwvrij gehouden. Tevens heeft de vereniging, bestaande uit 13 bestuursleden en 650 gezinsleden, een waterringleiding om de baan heen gelegd. Hierdoor kan men de baan besproeien met (warm)water en deze sneller te kunnen laten aanvriezen. Dat Roowinkel een streekfunctie heeft blijkt uit het feit dat behalve de Prins Willem Alexander- en de Braninkschool uit Laren, ook de scholen uit Markelose Broek ,Elsen(Markelo) en de Loo school (Loo Bathmen) er komen.
Teun Eggink: "Als er geen ijs ligt gaan we met de leden gezellig een middag uit naar onder ander de ijsbaan De Scheg in Deventer". Ging voorheen de communicatie over het openen van de ijsbaan met de leden en scholen door middel van brieven , tegenwoordig wordt het op facebook en op de site van de ijsbaan vermeld.

Meer berichten