Leer bridgen bij bridgeclub Jump '85

  Sport

Lochem - Bridgeclub Jump’85 start eind oktober met de cursus startersbridge. Deze opleidingsmethodiek is er op gericht mensen zo snel mogelijk in clubverband te laten bridgen en goed te integreren binnen de bridgeclub.

De lessen worden afhankelijk verzorgd door eigen leden van de bridgeclub. De cursus wordt in tien lesavonden of lesmiddagen gegeven. Het dagdeel en tijdstip wordt in overleg vastgesteld. De lessen worden gegeven op de clublocatie, Café Restaurant Bousema in Lochem.

Als lid van de club, zijn er voor u geen kosten verbonden aan deze startersbridgeopleiding. Na deze opleiding bent u nog geen volleerd bridger, u kunt echter wel besluiten tot het volgen van de vervolgopleiding. Hiermee zijn nog eens tien lesavonden gemoeid. De kosten hiervan zijn beperkt.

Zodra u zich aanmeldt als lid van de vereniging, krijgt u het boekje startersbridge toegestuurd en zal men u informeren over het opleidingsschema. U wordt tegelijkertijd ingeschreven als lid van de NBB en ontvangt daardoor ook het maandelijkse bridgeblad van de NBB. De kosten voor het lidmaatschap van Jump’85 bedragen € 62,= per jaar. U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat: secretaris@jump85.nl.

Zonder bridgepartner bent u uiteraard welkom als lid van de club en kunt u deelnemen aan de bridgeopleiding.

Toch zou men willen verzoeken om één of meerdere mensen in de omgeving te vragen om ook deel te nemen aan deze opleiding. Bridge speel je immers als paar. En met z’n vieren is het natuurlijk ook mogelijk om los van de club te bridgen. De opleiding wordt leuker en u kunt buiten de lessen om de lesstof met elkaar doornemen en oefenen.

Voor verdere vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met Hans Derrix, waj@derrix.nl, 0573-255034 of Han Alink, h.alink1@chello.nl, 0575-572116.

Meer berichten