Logo berkelbode.nl


De Vrijwilliger Centraal

Dorpsbewoner met vuur en verve

  Verenigingen

In de ‘De vrijwilliger Centraal’ brengt de Vrijwilligerscentrale wekelijks informatie voor en over vrijwilligerswerk. De artikelen zijn ook te vinden op vrijwilligerscentralelochem.nl

Door Ina Stoel

Rietje Dommerholt gáát ervoor. Ze wil haar dorp, Epse, gezellig en leefbaar houden. Vanaf het begin, 1981, zet ze zich voor dit doel in. Eerst in diverse besturen, waarbij ze meegroeide met haar kinderen. Het bestuur van de peuterspeelzaal, de ouderraad van respectievelijk de kleuter- en de basisschool. Samen met anderen schoolreisjes organiseren en meehelpen met feestdagen op school. “Ik vind het leuk in de keuken van organisaties te kijken en er contacten op te doen”.

“Toen de kinderen naar de middelbare school gingen, kwam ik in het bestuur van de gymnastiekvereniging terecht. De overstap naar het Hoofdbestuur van Sportvereniging (S.V.) Epse was toen niet groot meer”. Ze bleef hier negen jaar lang het secretariaatswerk doen en later nog eens drie jaar. Bij het hernieuwd op te richten Oranjecomité werd ze penningmeester. “Epse zonder Oranjevereniging, dat kon toch niet”, vond zij én de plaatselijke ondernemers. Ze zette zich tien jaar lang in.

Rietje bruist van de ideeën. Waar kun je deze beter kwijt dan in de programmacommissie van de Dorpsraad Epse/Joppe. Onder de paraplu van “het meerdakenplan” worden er lezingen en wandelingen georganiseerd, er zijn optredens, “Prik een vorkje mee”, enzovoorts. Dit geeft invulling aan ‘het dorpshuis/ kerk/ De Opgang en aan dorpshuis/kantine van S.V. Epse”. Sinds 2017 telt het dorp een Repair café, waar gepensioneerde technici kapotte spullen tegen een vrije vergoeding repareren. En een handwerkcafé met een tiental breiende, hakende en bordurende dames. Ze komen elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in een zaaltje in de kerk bij elkaar. Heel gezellig en nog leerzaam ook.

Nu de participatiewet is ingevoerd en de overheid zich terugtrekt, is de missie van Rietje nóg belangrijker. Waar mogelijk stimuleert ze eigen kracht en zelfredzaamheid. Ze is gangmaker geweest van de initiatiefgroep AED. Hieruit is de Stichting AED Epse/Joppe ontstaan. Ze is al weer 10 jaar voorzitter en er zijn diverse AED apparaten in het dorp en omgeving geplaatst.

Rietje heeft een groot netwerk en stapt gemakkelijk op iemand af. “Ik maak me graag nuttig in onze gemeenschap. En ik doe het uiteraard niet alléén. Samen zorgen voor iets van samenhang in een dorp is heerlijk”. Ze geniet van het resultaat, zoals bijvoorbeeld het handwerkcafé. Zelfs al maakt ze er zelf geen gebruik van! Ze wil nog veel meer op poten zetten. Als het aan háár ligt, zullen er in Epse/Joppe nog heel veel vrijwilligers méér dan nodig blijven om dit alles te realiseren. Meer info?
henkenrietje@lijbrandt.nl. Of bel: 0575-491951.

1 reactie
Meer berichten


Shopbox