Halte Greutink van lijn 56 aan de Zutphenseweg in Lochem. Foto: Henri Bruntink

Halte Greutink van lijn 56 aan de Zutphenseweg in Lochem. Foto: Henri Bruntink

Brandbrief raad en bestuurlijk overleg over bus 56

Vervoer

Brandbrief raad en bestuurlijk overleg over bus 56

LOCHEM/LAREN - De gemeente Lochem praat op 4 november met de provincie en Arriva over de ingrijpende veranderingen in het busnetwerk in en rond de gemeente. De gemeenteraad stuurde vorige week al een brandbrief naar Gedeputeerde Staten. Lochem is vooral verontwaardigd over het feit dat de gemeente op geen enkele wijze is betrokken bij de wijzigingen. Arriva heeft richting provincie beweerd dat dit wél het geval is. Dat zou betekenen dat de provincie een besluit heeft genomen op basis van onjuiste informatie.

Door Henri Bruntink

De gemeente Lochem schrijft in een persbericht het openbaar vervoer een belangrijke randvoorwaarde voor leefbare kernen en zelfstandigheid van de inwoners te vinden. ‘Openbaar vervoer is milieuvriendelijk en daarom stimuleren we juist mensen om vaker voor het openbaar vervoer te kiezen. Buslijn 56 is voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer een belangrijke verbinding tussen Lochem en Deventer. De gemeente legt zich daarom niet zomaar neer bij het besluit dat is genomen door de provincie Gelderland’, zo is te lezen. De inzet is het in stand houden van lijn 56.

Niet geïnformeerd
Het overleg op 4 november vindt plaats op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Lochem wil weten waarom dit het besluit om de buslijn op te heffen is genomen en wat de gevolgen zijn. Verder benadrukt de gemeente dat de keuze die de provincie maakte voor de N339 tussen Laren en Epse niet de voorkeur had van het college van B&W. ‘Vanwege de fietsveiligheid gaven wij de voorkeur vrij liggende fietspaden. Daarnaast zijn wij niet geïnformeerd over het feit dat door de afwaardering (onder andere door het aanleggen van de plateaus) buslijn 56 zou verdwijnen. Terwijl wij wel bij de provincie Gelderland hebben gevraagd naar eventuele gevolgen van de extra plateaus voor de bus’, laat de gemeente weten.

Gemeenteraad
In de brandbrief van de gemeenteraad wordt het ongenoegen kenbaar gemaakt over de wijze waarop de maatregel tot stand is gekomen. De raad roept de provincie op om in overleg met Arriva mee te werken aan het heroverwegen van de aangekondigde wijzigingen. Of op zijn minst de inwerkingtreding van de gewijzigde dienstregeling uit te stellen totdat alle consequenties duidelijk zijn.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode