Archieffoto: Arjen Dieperink
Archieffoto: Arjen Dieperink

Meedenkavonden over mobiliteitsplan

Vervoer

LOCHEM - Elke inwoner, ondernemer, afgevaardigde van een belangenpartij of recreant in de gemeente Lochem is welkom om mee te denken over het nieuwe mobiliteitsplan. De visie over verkeer en vervoer die de gemeente Lochem in het mobiliteitsplan opschrijft, geldt voor nu en de komende tien jaar. Daarnaast stelt de gemeente een concreet uitvoeringsprogramma op voor de komende paar jaar. Op 16 of 23 november (op locatie) of 18 november (digitaal) zijn er meedenkavonden. Iedereen is welkom.

“Wat vindt u van mobiliteit in de verschillende kernen? Hoe kijkt u aan tegen verkeersveiligheid? Welke voorzieningen vindt u belangrijk voor de verschillende verkeersdeelnemers? En wat is volgens u belangrijk als de gemeente een nieuwe weg of wijk aan legt?” Al deze onderwerpen komen terug in het mobiliteitsplan. Over de ambities die de gemeente Lochem opschrijft en keuzes die daar bij horen gaat de gemeente graag in gesprek tijdens meedenkavonden.

Inbreng is belangrijk
In de zomer van 2021 ging de gemeente al eerder in gesprek met onder andere belangengroepen en dorpsraden. Inwoners en ondernemers gaven hun inbreng via een vragenlijst van Lochem Spreekt. Alle informatie de we afgelopen zomer ophaalden en we tijdens de komende bijeenkomsten in november nog gaan ophalen bundelen we tot een mobiliteitsplan. De uitwerking van het plan doet de gemeente samen met BVA Verkeer. Een deskundig bureau met ervaring in Lochem.

Aanmelden
Om belangstellenden bij te praten over het op te stellen mobiliteitsplan en om ideeën en opmerkingen te horen, worden er twee avonden op locatie gehouden. Deze vinden plaats op 16 november in het gemeentehuis in Lochem en op 23 november in de Protestantse kerk in Gorssel. Op 18 november is er een digitale avond. Belangstellenden worden gevraagd om zich voor één van deze avonden uiterlijk twee dagen van te voren aan te melden via www.lochem.nl/mobiliteitsplan. Ook is een aanmelding mogelijk via de receptie (0573) 28 92 22.

Programma (onder voorbehoud)
Het programma van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:
18.30 - 19.00 uur inloop
19.00 - 19.30 uur presentatie door Melvine Ruigrok van BVA Verkeer
19.30 - 20.30 uur themasessies
20.30 - 21.00 uur samenvatting en afsluiting

Coronamaatregelen
De coronamaatregelen worden in de gaten gehouden. Mocht het aanleiding geven voor het wijzigen van deze bijeenkomsten dan wordt dit tijdig gecommuniceerd. Van deelnemers wordt verwacht dat zij de maatregelen in acht nemen. “Voelt u zich niet fit, meld u zich dan aan voor de digitale avond.”


www.lochem.nl/mobiliteitsplan

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode