Bus 56 rijdt over de Rondweg West bij Lochem. Foto: Henri Bruntink
Bus 56 rijdt over de Rondweg West bij Lochem. Foto: Henri Bruntink

Overleg over bus 56: ‘Aantal pijnpunten nader bekeken’

Vervoer

LOCHEM/LAREN - Donderdag (4 november) vond overleg plaats over de voorgenomen opheffing van buslijn 56 tussen Borculo en Deventer. De provincie Gelderland en vervoerder Arriva spraken met zowel de gemeente Lochem als Berkelland. Arriva gaat een aantal pijnpunten nader bekijken, waaronder hogere kosten voor de reiziger en een mogelijk extra bus voor studenten en scholieren richting Deventer. Ook wordt bekeken of scholieren uit Harfsen op tijd de lessen van het Staring College in Lochem kunnen bereiken.

Door Henri Bruntink

Namens de gemeente Lochem bracht wethouder Eric Jan de Haan in dat het vervangen van buslijn 56 door de nieuwe lijnen (57 en 58), in combinatie met de treindiensten, een achteruitgang betekent ten opzichte van de huidige verbinding. Ook maakt hij zich zorgen over een stijging van de kosten voor de reiziger die meer met de trein gaat reizen.

Veel reacties
Vanuit inwoners van de gemeente zijn hierop veel reacties gekomen. Gedeputeerde Van der Meer gaf aan dat het afwaarderen en herinrichting naar 60 km buiten de bebouwde kom en naar 30 km binnen de bebouwde kom op diverse wegen leidt tot vertraging van de bussen waardoor de aansluiting op treinen in Deventer naar Zwolle of Arnhem niet meer gerealiseerd kan worden. De provincie is overigens zelf opdrachtgever van de veranderingen aan de N339 tussen Epse en Harfsen.

De gedeputeerde wees verder op de afname van het aantal reizigers in de afgelopen jaren op lijn 56. Hierover heeft onder meer reizigersvereniging Rover al gezegd dat de bussen tijdens de spits onverminderd vol zitten. Arriva heeft tijdens het overleg met Lochem uitgelegd welke routes reizigers vanaf december kunnen nemen.

Ambitie
Gemeente en provincie kwamen tot de conclusie dat het bereikbaarheid van stad en platteland een gedeelde verantwoordelijkheid en zorg is. De ambitie van gedeputeerde Jan van der Meer spat echter niet bepaald af van zijn via een persbericht geuite conclusie: ‘De reiziger wil van A naar B. De nieuwe dienstregeling biedt deze optie.’ Hij erkent overigens dat de communicatie en het overleg met de gemeente beter had gekund.

Er werd afgesproken dat Arriva naar een aantal van de ingebrachte pijnpunten kijkt, waarop mogelijk aanvullende maatregelen te nemen zijn. Dit betreft onder andere de meerkosten die sommige reizigers maken doordat ze meer met de trein gaan reizen en de optie voor een extra scholierenrit in de ochtend wanneer veel studenten/scholieren richting Deventer reizen.

Staring College
Ook wordt nog of de nieuwe dienstregeling goed aansluit op de start van de schooltijd van het Staring College. Met name vanuit Harfsen. De vervoerder heeft aangeboden de gemeenteraad een toelichting te geven op de keuzes voor de nieuwe dienstregeling en ook de reiziger extra goed te informeren over de aanstaande wijzigingen. Dat laatste is ook een uitdrukkelijke wens van Rover.

Beide bestuurders waren het eens dat de relatie tussen verkeersveiligheid en een goed functionerend openbaar vervoer met alle plannen die er spelen in de regio de komende tijd extra aandacht verdient.

Reactie wethouder
In een toelichting over de jaarlijks veranderende dienstregeling in het openbaar vervoer schrijft de provincie onder meer dat de vervoerplannen aan reizigersverenigingen en gemeenten worden voorgelegd. Juist dat laatste wordt door de gemeente Lochem betwist. Of daar tijdens het overleg bij is stilgestaan, is onduidelijk. Deze vraag is voorgelegd aan wethouder Eric Jan de Haan. Als zijn antwoord de redactie bereikt volgt een aanvulling of een nieuw bericht.

Berkelland
Er werd ook gesproken met wethouder Anjo Bosman van Berkelland, die een petitie met 4337 handtekeningen van bezorgde reizigers overhandigde. Ook werd een motie van de gemeenteraad overgebracht. Bosman benadrukte dat het belang van openbaar vervoer, ook vanuit milieu en klimaatoverwegingen, groot is en dat meermalen overstappen voor alle reizigers het ov minder aantrekkelijk maakt.

Dat er ook angst leeft bij mensen dat het busstation in Borculo verdwijnt op termijn. In het gesprek benadrukte gedeputeerde Van der Meer dat het busstation Borculo niet ter discussie staat. Hij uitte zijn begrip voor de zorgen en overwegingen die de wethouder inbracht. Ook hier stelt de gedeputeerde zich op het standpunt dat de nieuwe dienstregeling zorgt voor een snelle en ook comfortabele verbinding. Wel betekent het voor sommige groepen vaker overstappen.

Toezegging
Ook nu kwam de toezegging om te onderzoeken of de meerkosten voor reizigers die in Borculo opstappen en voortaan deels met de trein moeten reizen kunnen worden verzacht. Verder wordt bekeken of de genoemde extra scholierenrit in Borculo kan starten.

De provincie besteedt zo’n 150 miljoen euro aan het regionale openbaar vervoer.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode