Een impressie van de Schakel Achterhoek-A1.
Een impressie van de Schakel Achterhoek-A1.

Aanleg N346 Schakel Achterhoek-A1 in Lochem gegund aan BAM Infra Nederland

Vervoer

LOCHEM - De aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1 in de gemeente Lochem is gegund aan BAM Infra Nederland. Dat betekent dat BAM Infra Nederland het ontwerp verder uit gaat werken en de N346 Schakel Achterhoek-A1 gaat realiseren, en dat men 15 jaar lang verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de nieuwe brug over het Twentekanaal en de fiets- en voetgangersbrug. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2025 voltooid. 

Bij Lochem ontbreekt een doorgaande route voor het regionale verkeer tussen de A1 en de Achterhoek. De provincie legt daarom deze nieuwe provinciale weg aan vanaf de Rengersweg (N332) tot aan de Nettelhorsterweg (N825). Deze nieuwe doorgaande weg met wegnummer N346 vormt de schakel tussen de Achterhoek en de A1. Met deze aanbesteding is 50 miljoen euro gemoeid.

Nieuwe brug en viaducten
De bijna 4 kilometer nieuwe provinciale weg met een aantal nieuwe kruispunten en een nieuwe brug over het Twentekanaal moet de doorstroming van het regionale verkeer van en naar de Achterhoek en de stad Lochem verbeteren. Langs de Kwinkweerd en de Goorseweg komen een parallelwegen voor lokaal verkeer. Het scheiden van het lokale verkeer met het doorgaande verkeer heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo komt er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen de bestaande Lochemse brug en het station. De landschappelijke inpassing versterkt de groene uitstraling van het gebied met de karakteristieke bomenlanen en landgoederen.

Laatste ontbrekende schakel
“Met deze gunning zetten we weer een belangrijke stap. Deze nieuwe weg vult de ontbrekende schakel tussen de Achterhoek, de rijksweg A1 en stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen en Deventer. We realiseren met dit project ook de laatste uit een reeks rondwegen waar we sinds begin van deze eeuw aan hebben gewerkt. Het project draagt bij aan een bereikbaar en verkeersveilig Lochem en Achterhoek.”, aldus Gelders gedeputeerde voor mobiliteit Helga Witjes.

Wethouder Eric-Jan de Haan van de gemeente Lochem sluit zich daarbij aan. “Ik ben blij en enthousiast dat de realisatie van de rondweg Lochem, zoals deze al jaren bij ons wordt genoemd, echt in zicht komt. Met de aanstelling van aannemer BAM Infra Nederland zetten we een belangrijke stap. Dankzij de impressies van de aannemer gaan de weg en de brug nu echt leven bij onze inwoners. En we tillen de bereikbaarheid en veiligheid van Lochem en de Achterhoek naar een hoger niveau”.

Michael van den Hoonaard, Directeur BAM Infra Projecten: “Als BAM Infra Nederland zijn we erg trots dat we dit prachtige integrale project mogen realiseren. BAM Infra Nederland heeft in samenwerking met ontwerpbureau wUrck, constructiebedrijf Aelterman en ingenieursbureau Stendess de expertise in huis om dit project tot een succesvol eindresultaat te brengen.”

Vervolg
BAM Infra Nederland werkt de impressies nu verder uit tot een definitief ontwerp. Naar verwachting start BAM Infra Nederland rond maart 2023 met de eerste zichtbare werkzaamheden in het gebied. De nieuwe provinciale weg is voor de zomer van 2025 open voor het verkeer.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode