De komende jaren wordt onder andere ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik. Archieffoto ter illustratie
De komende jaren wordt onder andere ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik. Archieffoto ter illustratie

Gemeenteraad Lochem stelt nieuw mobiliteitsplan vast

Vervoer

LOCHEM - De gemeente Lochem werkte in 2021 aan een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is maandag 4 juli 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. In het nieuwe mobiliteitsplan heeft de gemeente de speerpunten van het verkeer- en vervoersbeleid voor de komende jaren uitgewerkt. Het nieuwe mobiliteitsplan geeft richting aan het verkeer en vervoersbeleid voor de periode tot en met 2030.

De gemeente Lochem zet in op 4 kernambities; ‘Veilig, Leefbaar en gezond’, ‘Bereikbaarheid in balans’, ‘Duurzaam en klimaatbestendig’ en ‘Een mooie omgeving en slim ruimtegebruik’. De komende jaren wordt onder andere ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik. Het verduurzamen van mobiliteit en toegankelijkheid voor voetgangers kregen daarnaast een belangrijke plek in het mobiliteitsplan.

Uitvoeringsprogramma 2022-2024
 Bij het mobiliteitsplan hoort ook het uitvoeringsprogramma. Dit programma geeft richting aan de investeringen die de gemeente Lochem voor de komende drie jaar (2022-2024) doet, gekoppeld aan de vier ambities. Hierin staan concrete projecten, zoals de herinrichting van diverse wegen, maar ook educatieprogramma’s met betrekking tot verkeersveiligheid en stimuleren fietsgebruik. Daarnaast doet de gemeente (parkeer)onderzoeken en verkenningen naar alternatieven voor OV. Maar de gemeente Lochem houdt ook rekening met onvoorziene situaties. Zo blijft het mogelijk om bijvoorbeeld in te springen op actuele inwonersinitiatieven in onze kernen.

Aanvullingen van gemeenteraad
“De gemeenteraad stemde unaniem voor het mobiliteitsplan. Dat geeft ook de urgentie weer van het plan”, aldus wethouder Eric-Jan de Haan. De gemeenteraad had afgelopen maandag nog wel enkele aanvullingen. “Er zaten waardevolle moties bij. Zo hebben we besloten om laadpunten voor fietsen te realiseren bij dorpshuizen. Een van de andere punten is dat we in het buitengebied streven naar het toepassen van fietsstroken. De motie is in lijn met ons doel om fietsroutes zo comfortabel en veilig mogelijk te maken. En past bij onze ambitie om fietsgemeente van Nederland te worden.”

Meer informatie op www.lochem.nl/mobiliteitsplan.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode