Initiatiefnemer Marlies Gommers overhandigt de petitie 'Steun de bewoners van de Bloemenkamp' aan Peter Boerenfijn, directeur/bestuurder van Habion/VGZ. Foto: PR
Initiatiefnemer Marlies Gommers overhandigt de petitie 'Steun de bewoners van de Bloemenkamp' aan Peter Boerenfijn, directeur/bestuurder van Habion/VGZ. Foto: PR

Overhandiging petitie Steun bewoners Bloemenkamp aan VGZ/Habion

Wonen

GORSSEL - Op 1 februari overhandigden de initiatiefnemers van de petitie ‘Steun de bewoners van de Bloemenkamp’, Marlies Gommers en Indra van Hemert, de handtekenlijsten aan de heer Peter Boerenfijn, directeur/bestuurder van zowel Habion als VGZ, de eigenaar van het appartementencomplex. In de petitie wordt aangedrongen om het plan tot sloop op te schorten en eerst in overleg met gemeente, bewoners en de omgeving een plan te maken.

Ruim duizend mensen, voornamelijk inwoners van Gorssel en omgeving, ondertekenden de petitie en toonden zo hun betrokkenheid en solidariteit met de bewoners van de Bloemenkamp die door eigenaar Habion/VGZ de huur was opgezegd. Naast de handtekenlijsten en een bloemlezing met hartenkreten van de ondertekenaars ontving de heer Boerenfijn ook de afschriften van de brieven aan de gemeenteraad en de burgemeester van de gemeente Lochem, waarin hen verzocht wordt zich hard te maken voor het behoud van de met sloop bedreigde 39 sociale huurwoningen voor Gorssel.

Monumentale waarde
Een neveneffect van de petitie is de aandacht voor het gebouw zelf. De Bloemenkamp, ontworpen door de bekende Deventer architect Knuttel, heeft zowel in architectonisch opzicht als vanuit cultuurhistorisch oogpunt een monumentale waarde, aldus Bart Jan van de Brink, architect en zoon van een oud-bewoner van de Bloemenkamp. Bovendien is sloop niet meer van deze tijd, waarin duurzaamheid centraal staat. Hij bepleit het gebouw de status van gemeentelijk monument te geven, zoals de provincie Drenthe dat deed met een vergelijkbaar gebouw uit de 60-er jaren in Assem.

Ontwerp voor duurzame renovatie
Dat duurzame renovatie haalbaar en betaalbaar is liet van de Brink zien in een ontwerp, waarmee hij aantoont dat met relatief kleine ingrepen de appartementen comfortabel en duurzaam gemaakt kunnen worden. Het ontwerp voor duurzame renovatie werd door de heer Boerenfijn in ontvangst genomen.

Reactie VGZ en Habion
De heer Boerenfijn beloofde het ontwerp nader te laten bestuderen en in een later stadium te reageren. Over het opschorten van het sloopplan en het nieuwbouwplan voor het duurdere segment ten koste van de Bloemenkamp deed Boerenfijn echter (nog) geen uitspraak. Wel drong hij richting de gemeente Lochem aan op een Woonzorgvisie. Jos Israel, fractievoorzitter van de PvdA, aanwezig bij de overhandiging en als raadslid betrokken bij het lot van de bewoners van de Bloemenkamp, reageerde op dit punt instemmend. In de concept Woonvisie, die momenteel besproken wordt is een Woonzorgvisie niet opgenomen. “Dat is echt een gemis”, aldus Israel, aangezien Lochem in de top tien staat van vergrijzende gemeenten. “Een Woonzorgvisie is dan gewoon een must”.

Onwenselijke leegstand
Zoals voorspeld loopt het aantal leegstaande appartementen in de Bloemenkamp op. Onveilig en onplezierig voor de overgebleven bewoners en onverantwoord in een tijd van woningnood. Op aandringen van de bewonerscommissie heeft Habion/VGZ onlangs een landelijke organisatie in de arm genomen om tijdelijke verhuur te realiseren. Israel brak een lans voor tijdelijke huisvesting voor jongeren in afwachting van renovatie en/of nieuwbouw.

Vervangende woonruimte
Voor de overgebleven bewoners is er inmiddels na goed overleg met Habion/VGZ perspectief op vervangende woonruimte. Alle huidige bewoners hebben de garantie op een woning op het Borkelterrein gekregen. In de komende twee maanden verhuizen er al acht bewoners naar een appartement op het terrein van de Borkel.

Noodzaak van plan en behoud 39 sociale huurwoningen blijft
De initiatiefnemers zijn blij met het perspectief voor de huidige bewoners van de Bloemenkamp op vervangende woonruimte in het dorp Gorssel. Dat neemt echter niet weg dat er ook een plan voor duurzame renovatie van de Bloemenkamp dan wel een plan voor vervangende nieuwbouw van 39 sociale huurwoningen moet komen. Anders gaan er in Gorssel 39 sociale huurwoningen verloren.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode