De vragenlijst is online in te vullen. Foto ter illustratie
De vragenlijst is online in te vullen. Foto ter illustratie
ENQUETE

Nieuwbouw voor jongeren in Gorssel

Wonen

Nieuwbouw voor jongeren in Gorssel?

GORSSEL - Iedereen weet hoe moeilijk het is om aan een woning te komen. Toch is er een initiatief ontstaan om nieuwbouw voor jongeren in Gorssel van de grond te trekken. Na eerste welwillende gesprekken met de gemeente en met IJsseldal Wonen, wordt nu een vragenlijst verspreid. Zo wordt duidelijk om hoeveel jongeren het gaat en wat zij over hebben voor een eigen woning, een eigen plek.

Even was er hoop voor thuiswonende jongeren in Gorssel; begin van het jaar zou de Bloemenkamp tijdelijk verhuurd gaan worden aan jongeren, tot aan de sloopdatum. Zoals bekend, was dat van korte duur omdat de Bloemenkamp wordt ingezet voor het huisvesten van Oekraïners. Mooi dat die oplossing beschikbaar kwam voor mensen die vanwege de oorlog naar Nederland moesten vluchten, maar het was ook wel een domper voor de jongeren in het dorp.

Enkele dorpsbewoners, samen met enkele jongeren, zijn daarom een initiatief gestart om te kijken of er ergens nieuwbouw voor jongeren kan komen. Het initiatief richt zich vooral op jongeren die nog thuis wonen maar graag op zichzelf willen wonen. Om de kosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden, gaat het hier om kleine woningen, misschien zelfs met een deel eigen werkzaamheid. 

Het initiatief richt zich op nieuwbouw, omdat daarmee de energiekosten ook beperkt kunnen blijven. Door middel van een vragenlijst, moet ook in beeld komen of er vooral belangstelling is voor huur of voor koop.

Nieuwe enquête
Nu de gemeente volop bezig is om meer woningbouw in de kernen mogelijk te maken, is dit ook het moment om aandacht te vragen voor de Gorsselse jongeren. In het kader van het opstellen van de kernvisie Gorssel, heeft de dorpsraad anderhalf jaar geleden ook al een enquête verspreid. Dat was een prima eerste stap, nu komt het erop aan om duidelijk te maken hoeveel jongeren een eigen woonplek zoeken, wat ze daarvoor over hebben en wat hun wensen zijn.

De initiatiefnemers hebben daarom een nieuwe enquête opgesteld, die antwoorden daarop moet gaan opleveren. Deze vragenlijst wordt online verspreid in de periode tussen 3 en 18 september. De enquête is in te vullen via de volgende link: survio.com/survey/d/S5O9P9E9D1F1A3K5C.

Nadere informatie is te krijgen bij Verena Peters via verenapeters99@gmail.com of 06 - 579 655 57.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode