Een impressie van de nieuw te realiseren woningen aan de Dorpsstraat 1 in Laren. Foto: PR
Een impressie van de nieuw te realiseren woningen aan de Dorpsstraat 1 in Laren. Foto: PR

Goedkeuring bestemmingsplan brengt plan Rutgershof in Laren dichter bij realisatie

Wonen

LAREN - Het plan Rutgershof in Laren, beter bekend als het terrein van het voormalige horecabedrijf Stegeman, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de goedkeuring van het bestemmingsplan tijdens de laatste raadsvergadering. De realisatie van 21 woningen en een commerciële ruimte aan de Dorpsstraat 1 komt nu aanzienlijk dichterbij.

Er is al veel gesproken over dit plan tijdens de beeld- en meningvormende bijeenkomsten, met als resultaat dat het behandeld werd tijdens de raadsvergadering van 3 juli jongstleden. Uiteindelijk werd er één motie ingediend door de fractie GroenLinks, waarin werd gepleit voor een nieuw plan aan de Dorpstraat. Wethouder Marja Eggink ontraadde deze motie ten zeerste, aangezien er al een solide plan is gepresenteerd ter vervanging van het leegstaande pand in het centrum van Laren. De motie ‘Een beter plan voor Dorpsstraat 1 Laren’ is dan ook ingetrokken. 

Een aantal fracties heeft zich uitgesproken over het bestemmingsplan, zowel positief als negatief, waarna er tot stemming werd overgegaan. Het raadsvoorstel werd uiteindelijk aangenomen met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

Vanaf de publieke tribune werd de uiteindelijke uitkomst met vreugde gevolgd door projectontwikkelaar en mede-initiatiefnemer Renier Westerhuis (Spark Conceptontwikkeling/Connext BV). “We zijn uiteraard zeer verheugd met dit positieve besluit, omdat we nu verder kunnen gaan met het plan en omdat we merkten dat er enige terughoudendheid ontstond rondom dit project. Nu kunnen we ons richten op de realisatie van het Rutgershof, waarbij het vanaf het begin onze ambitie is geweest om iets prachtigs toe te voegen aan het centrum van Laren.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode