Afbeelding

Nieuw plan voor sociale huurwoningen Zuiderbleek Lochem

Wonen

LOCHEM - Woningcorporatie Viverion wil 47 sociale huurwoningen bouwen aan de Zuiderbleek in Lochem. De gemeente heeft toegezegd in principe hieraan mee te werken. Wel is een voorwaarde dat er voldoende parkeergelegenheid komt en blijft voor de parkeerders in het gebied. 

Er is grote vraag naar sociale huurwoningen in Lochem, zowel voor jongeren als ouderen. Het plan van Viveron is om ongeveer 38 appartementen voor ouderen en 9 eco-studio’s voor jongeren te bouwen. Directeur-bestuurder van Viverion, Tonita Garritsen: “Er ligt nu een mooi en goed afgewogen plan met oog voor de omgeving. Ook de wensen van de school en de kinderopvang zijn na goed overleg verwerkt in het ontwerp. Ik vind dat we hiermee een goede invulling geven aan de locatie.” 

Eco-studio’s met tijdelijk huurcontract
 Eco-studio’s zijn een nieuw concept voor Viverion. Viverion wil studio’s realiseren van hout en andere duurzame materialen, met een vloeroppervlak van maximaal 35 m2 als een ecologische woonvorm voor jongeren tot 27 jaar. Er wordt gebruikt gemaakt van een tijdelijk huurcontract waardoor de woningen beschikbaar blijven voor jongeren. Voor de eco-wooneenheden geldt de afspraak dat bewoners bij het in gebruik nemen van de woning geen auto bezitten. Om het eigen autobezit te ontmoedigen wordt een deelauto concept, dat ontwikkeld wordt in samenspraak met Lochem Energie, onderdeel van de huurovereenkomst.

Parkeerplekken omgeving
 De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat in het gebied rondom de nieuwbouw ongeveer 80 parkeerplekken beschikbaar moeten zijn. Dit zijn parkeerplaatsen voor de toekomstige bewoners van de appartementen en voor de gebruikers van het gebied, zoals omwonenden, gebruikers van de school en de kinderopvang.

Het college van B&W heeft toegezegd in principe mee te willen werken aan het plan van Viverion. Er is echter een wijziging van het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad Lochem’ nodig. De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan start dit najaar. Wethouder Marja Eggink is blij met de plannen van Viverion: “Het is een gunstige locatie dicht bij het centrum met voorzieningen. Hiermee krijgt de locatie eindelijk een goede bestemming. Er komen woningen voor zowel ouderen als jongeren waardoor ook uitstraling naar de omgeving zeker zal verbeteren.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant