Een bovenaanzicht van Groot Zevert Vergisting. Foto: PR
Een bovenaanzicht van Groot Zevert Vergisting. Foto: PR

Mooie opmars van Groene Weide Meststof uit Beltrum

Algemeen

BELTRUM - Groene Weide Meststof (GWM) staat stevig in de belangstelling. Via de vergisting van dierlijke mest ontstaat onder meer een vervanger van kunstmest. Dit jaar werden 70 boeren in de Achterhoek voorzien van GWM. Dit leidde tot vervanging van 100.000 kilo kunstmest/stikstof door herwonnen meststoffen . Voor 2021 is het doel om deze cijfers te verdubbelen.

Door Henri Bruntink

Deze krant deed vorige week verslag van de reacties van boeren en provinciebestuurders op mediaberichten over de uitkoop van zogeheten piekbelasters. In dat bericht werd gesuggereerd dat er een relatie is tussen Groene Weide Meststof en het gebruik van glyfosaat. Dat was onterecht. Bij wijze van rectificatie volgt hier een nadere duiding van het fenomeen GWM.

Bij Beltrum staat de vergistingsinstallatie van de firma Groot Zevert die Groene Minerale Centrale wordt genoemd. Arjan Prinsen laat weten dat de belangstelling van boeren voor GWM groot is. En ondertussen wordt ook nog altijd gewerkt aan verbetering van het procedé. De concentraties verhogen en kosten besparen zijn de doelstellingen.

Componenten
Bij de vergisting wordt de mest omgezet in verschillende componenten. Het biogas dat eruit wordt gewonnen gaat voor 80 procent naar Friesland-Campina in Borculo. Met de rest wordt de energie- en warmtebehoefte van het eigen bedrijf volledig gedekt. Verder worden de dikke en dunne componenten gescheiden. De dikke component wordt als bodemverbeteraar met een laag fosfaatgehalte op regionale landbouwgrond benut. Een ander voordeel: het houdt water langer vast.

De dunne component wordt gescheiden in een stikstof-kalium concentraat, dat eveneens als meststof kan worden gebruikt in de regio, en schoon water dat naar de Berkel stroomt. Arjan Prinsen zegt: “We werken sterk regionaal. Alle boeren die GWM afnemen zijn gevestigd in de Achterhoek. Dat betekent dat er minder fossiele brandstof nodig is voor transport en de productie van kunstmest. Ook dat is een milieuvoordeel.”

Erkenning
In den lande zijn inmiddels meer initiatieven voor mestverwerking, maar Groot Zevert is het enige Nederlandse bedrijf met nationale en Europese erkenning voor dit concept. De aanpak sluit aan bij de kringloopvisie van het Rijk en bij de milieudoelstellingen van Brussel. Bij de terugdringing van het gebruik van kunstmest wil de EU het gebruik van herwonnen meststoffen bevorderen. Prinsen verwacht aanpassingen in de wetgeving die in de loop van 2023 of 2024 geïmplementeerd kunnen worden.

Naast de productie wordt ook veel onderzoek gedaan naar de meest effectieve toepassing van GWM. Dit is onder meer gericht op de voorkoming van emissies en optimale benutting van de mineralen bij toepassing op gras. Hierdoor wordt emissie beperkt en de groei bevorderd. Door Slootsmid in Laren werd hiervoor een speciale machine ontwikkeld.

Timing
Het moment van bemesting bij mais is ook belangrijk. Een pas gezaaid maiszaadje neemt nog nauwelijks meststof op, waardoor er sprake is van kans op uitspoeling van meststoffen. Wachten tot de maisplant zo’n halve meter hoog is geeft een veel beter effect. De opname is dan beter en er is minder meststoffen nodig.

Arjan Prinsen geeft tenslotte nog aan dat de prijs voor de boer niet hoger ligt dan bij kunstmest. “Een gelijke prijs en de boer heeft er geen werk mee”, zo zegt hij. Groot Zevert is van huis uit een loonwerkersbedrijf met de basis in Beltrum.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode