Studiekring Heuvel zet ook Mijn Heide- en Dennenland op site | Al het nieuws uit Lochem | Berkelbode

Studiekring Heuvel zet ook Mijn Heide- en Dennenland op site

De omslag van het boekje. Foto: PR
De omslag van het boekje. Foto: PR

LAREN - Het postuum in 1932 uitgegeven boekje Mijn Heide- en Dennenland van Hendrik Willem Heuvel (1964-1926) komt via internet opnieuw beschikbaar. Dit is mede te danken aan de hernieuwde interesse die is ontstaan voor deze schrijver door de heruitgave van zijn meesterwerk Oud-Achterhoeksch Boerenleven onder de titel Oolde, mijn Oolde. Op zijn site www.studiekringmeesterheuvel.wordpress.com heeft de naar Heuvel genoemde studiekring een gescande versie gepubliceerd. Het is de bedoeling ook nog een doorzoekbaar document te publiceren, met een uitvoerige index en zo mogelijk voetnoten.

Bij geboortehuis in Oolde
Het heide- en dennenland bij zijn geboortehuis in de Larense buurtschap Oolde heeft grote invloed uitgeoefend op Heuvel. Tegen het einde van zijn leven werkte hij nog aan zijn verhaal hierover. Hoewel deze studie niet volledig was afgerond concludeerde zijn jongere vriend en geestverwant Hendrik Odink, die ook nauw betrokken was bij de uitgave van ander werk van hem, dat deze schets niet verborgen mocht blijven. Voor Heuvel was het 'ontwijfelbaar' dat het landschap dat ons dag aan dag omgeeft een 'diepgaande, onnaspeurlijke' invloed uitoefent op onze ziel. "(…) Ik meen levenslang de nawerking te bespeuren van het heide- en dennenland nabij mijn geboortehuis, waar ik vele jaren mijner jongelingschap haast elken dag enige uren heb vertoefd en in later leven zo vaak ben teruggekeerd voor een kort bezoek", schreef hij.

Bedevaartsoord
Odink onderstreepte dat Heuvel in het boekje een stukje Achterhoeks landschap tekende, "dat door de cultuur al verder wordt teruggedrongen, ja bijkans gaat verdwijnen". In Oolde, mijn Oolde schetst Heuvel hoe hij als ongeveer twaalfjarige jongen zijn wereld beleefde. Mijn Heide- en Dennenland is in zekere zin een vervolg. In de periode 1885-1890, voordat hij onderwijzer werd in Gelselaar, kwam hij nog dagelijks in dit gebied. In de jaren die volgden was het altijd tussen kerstmis en oudejaarsavond een bedevaartsoord voor hem. Al die jaren heeft deze plek hem geïnspireerd. Hij rekende er ook op na zijn dood in een hoger bewustzijn dit stukje aardse heerlijkheid terug te zullen vinden.

Het boekwerkje Mijn Heide- en Dennenland, slechts 11 cm breed en 20 cm hoog, telt maar 47 pagina's. Zo valt nog meer op dat hij er liefst negen keer het woord poëzie in gebruikt en even vaak het woord dichter. Ook ander werk van hem getuigt van zijn grote poëtische interesse. Tonny Roeterdink van de Larense Heuvel Werkgroep en de Studiekring Meester Heuvel ontving jaren geleden van Arjan Meijerink van historische vereniging De Elf Marken in de voormalige gemeente Gorssel een uitgetypte versie van Mijn Heide- en Dennenland. Hij voegde er een index aan toe. Deze versie wordt voor publicatie nog bewerkt en aangevuld.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden