Foto ter illustratie. Bron: pixabay.com
Foto ter illustratie. Bron: pixabay.com

Ferme waarschuwingen voor financiële risico’s Lochem

LOCHEM/GORSSEL – Het Lochemse college van B&W heeft bij de presentatie van de Kadernota – de voorloper op de begroting – ferme waarschuwingen afgegeven met het oog op de financiële toekomst van de gemeente. Er liggen een aantal bedreigingen op de loer, zoals een verschuiving van rijksgelden van plattelandsgemeenten naar de grote steden en de gevolgen van de coronacrisis.

Door Henri Bruntink

Kennelijk ook om de aangeslingerde lobbymachine van brandstof te voorzien verscheen eind vorige week een persbericht met onheilspellende teksten als ‘Het water aan de lippen’. Ook wordt een somber beeld geschapen over bezuinigingen die het einde kunnen betekenen voor voorzieningen als zwembaden, schouwburg en bibliotheken. "We zijn niet zielig maar wel heel bezorgd", aldus wethouder Bert Groot Wesseldijk (financiën).

In de Kadernota zelf wordt de soep nog niet zo heet gegeten. Hoewel er tot en met 2024 een ferme greep in de reserves moet worden gedaan blijven de jaarbegrotingen tot die tijd sluitend. Maar dan moeten de genoemde bedreigingen niet al te veel roet in het eten gooien. “De rek is er nu wel uit”, zo hield de wethouder de raad maandagavond nog eens voor.

Lobby
Er wordt op vele fronten gelobbyd bij provincie en Rijk en in de Kadernota probeert het college, dat nu halverwege de rit is, de goede moed erin te houden. De verwezenlijking van de ambities uit het collegeprogramma liggen redelijk op schema en de wil om deze tot een goed einde te brengen is groot. Een aantal bezuinigingen moeten daarbij behulpzaam zijn. Sommige van deze besparingen worden overigens ook weer geïnvesteerd. Net als de afgelopen jaren baren de kosten in het sociaal domein de grootste zorg.

Naast besparingen door preventie en scherpere ramingen op het gebied voor jeugdzorg en thuishulp zitten er ook een paar vervelende dingen aan te komen. Zo is denkbaar dat organisatoren van evenementen geconfronteerd worden met hogere legeskosten als ze een vergunning aanvragen. En Gorssel verliest het eigen gemeenteloket. Dat is eerder dan de eerder toegezegde houdbaarheidsdatum van 2023. “Het is schrapen en met pijn in het hart moeten we het niveau van dienstverlening verlagen”, aldus burgemeester Sebastiaan van ’t Erve.

De politieke discussie over de soms duivelse keuzes moet nog worden gevoerd. Op 8 juni kunnen inwoners en organisaties tijdens een digitale informatiemarkt kenbaar maken hoe zij erover denken.

Politieke reacties
Gevraagd naar de eerste reactie geven de meeste fracties aan dat ze vinden dat het college er goed aan doet om in te zetten op een stevige lobby.

VVD
De VVD geeft aan niet te zullen kiezen voor sluiting van voorzieningen. ‘Juist die voorzieningen maken onze samenleving. Daarnaast levert het financieel weinig op. Het sluiten van een zwembad scheelt €60.000 subsidie. Daarmee kunnen we de uitkering van drie mensen in de bijstand betalen’, aldus de liberalen. De VVD roept inwoners op feedback om te geven.

CDA
Het CDA laat weten een jaar geleden al te hebben aangedrongen op een signaal richting Den Haag. Om kenbaar te maken dat het de gemeenten niet lukt om met het zorggeld uit te komen. ‘Dat vond het college toen niet nodig’, aldus fractievoorzitter Coby Wiltink. Zij maakt zich meest zorgen over het sociale domein maar constateert ook dat de samenleving de afgelopen weken veerkracht heeft laten zien en om kwetsbare mensen heen is gaan staan.

PvdA
De PvdA-fractie dringt aan op behoud van de vele voorzieningen die samen voor de sociale cohesie zorgen. Maar de sociaaldemocraten vinden ook investeringen in de economie belangrijk zodat zoveel mogelijk mensen werk houden. Fractievoorzitter Jos Israel dringt verder aan op investeringen in betaalbare nieuwe woningen en verduurzaming van bestaande. Ook hij wijst op lokale initiatieven die de afgelopen periode tot stand zijn gekomen en die het waard zijn om te behouden. De PvdA wil graag van inwoners weten wat zij belangrijk vinden.

Meedenken met Lochem
Lex de Goede van MmL zit met vragen over een aantal investeringen. Zo vraagt hij zich af of de dure snelfietsroute F348 helpt als werk zich voor een belangrijk deel naar huis verplaatst. En: ‘Doen we er nou echt verstandig aan om het loket in Gorssel te sluiten?’

‘Wij denken dat het verstandig is om tering en nering meer met elkaar in evenwicht te brengen, ook al omdat de komende jaren vermoedelijk nieuwe tegenvallers nog vaak zullen oppoppen.’ De Goede sluit af met een verbastering van de titel van het coalitieprogramma 'Dichtbij, Duurzaam, Doen'. Volgens MmL moet dit voorlopig maar even worden gewijzigd in: ‘Dichtbij Zuinig Doen’.

GroenLinks
Coalitiepartij GroenLinks wijst op de onzekerheden die op Lochem afkomen. Fractievoorzitter Linda Sanders constateert dat ook zonder corona al bezuinigd moet worden. Ondanks pijnlijke ingrepen is ze blij dat het budget voor het sociaal domein goeddeels ongeschonden lijkt te blijven. Zorgen zijn er als het gaat over wat corona doet met inwoners op de eerste plaats, maar ook met bedrijven en voorzieningen. Complimenten zijn er voor de Stichting Welzijn Lochem en ’t Baken voor de manier waarop zij schakelden aan het begin van de crisis.

GroenLinks wil graag van inwoners weten waarop eventueel bezuinigd kan worden en waarop beslist niet.

Gemeentebelangen
GB, de grootste coalitiepartij, zegt te willen vasthouden aan de kernwaarden van de partij: ondernemerschap, leefbaarheid, duurzame samenleving en zorg en zekerheid. GB is bereid om middelen uit de algemene reserve te halen als deze goed worden ingezet. Hierbij moet ook naar de langere termijn worden gekeken om de risico's het hoofd te bieden. Factievoorzitter Marja Eggink vreest dat gevolgen van de coronacrisis groot zullen zijn. Haar partij nam daarom vorige maand het initiatief voor een motie om alvast 5 ton te reserveren voor een noodfonds, maar die motie haalde het net niet.

De teneur dat plattelandsgemeenten moeten bloeden voor grootstedelijke problemen moet stoppen, zo vindt GB. 'Op deze wijze kan een plattelandsgemeente nooit investeren in de lokale omgeving.' De partij bekijkt nog nader waar de accenten moeten liggen bij de behandeling van Kadernota.

D66
D66 zegt het college te steunen in de strijd tegen verdere afname van rijksbijdragen. Volgens fractievoorzitter Marleen van der Meulen was het al in 2015 onfatsoenlijk dat de overheid allerlei (zorg)taken overhevelde naar de gemeente zonder dit te voorzien van voldoende geld. Ook wil de partij zich sterk maken voor de voorzieningen in de gemeenten. 'Het zal ons toch niet gebeuren dat deze belangrijke verworvenheden, die voor sociale cohesie zorgen, komen te vervallen! Voor D66 is dat onbespreekbaar', aldus Van der Meulen.

De nota zelf is te lezen op de website van de gemeente: Lochem.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden