Een idee voor de gemeente Lochem? Deel het met de raad

Algemeen

LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem nodigt inwoners en organisaties uit mee te denken over de toekomstige plannen van de gemeente. De gemeenteraad neemt uw ideeën mee tijdens de bespreking van de Kadernota 2021. Een belangrijk moment om invloed uit te oefenen op de plannen. Schrijf in een e-mail of brief wat u de komende jaren belangrijk vindt. Wie dat wil kan het idee maandagavond 8 juni via de computer of tablet toelichten aan de gemeenteraad.

Inwoners en organisaties kunnen hun bijdrage tot en met donderdag 4 juni opsturen. Bij voorkeur per mail via griffie@lochem.nl. Of anders per brief naar: Gemeente Lochem, t.a.v. de griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Houdt er dan wel rekening mee dat het verwerken van de post enkele dagen kan duren. E-mail wordt daarom aangeraden.

Digitaal meepraten en informatiemarkt
Op maandag 8 juni is er vanaf 19.30 uur een digitale informatiemarkt. Idee toelichten via videoverbinding? Laat dit dan bij het opsturen van het idee weten. Men krijgt vervolgens uitleg hoe dit werkt. De vergadering van 8 juni is live te volgen op de website van de raad: www.lochem.nl/politiekeavond.

Behandeling
De raad neemt de suggesties van inwoners en organisaties mee bij de behandeling van de Kadernota 2021. In deze nota staan de plannen van de gemeente voor 2021. Op maandagavond 29 juni staat de kadernota op de agenda van de raadsvergadering. Op 6 juli besluit de raad over het vaststellen van de nota. Meer informatie over de kadernota vindt u op de website van de gemeente Lochem: www.lochem.nl

Normaal gesproken organiseert de raad hiervoor een informatiemarkt in het gemeentehuis. Dat kan dit jaar helaas niet vanwege het coronavirus.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode