Roep om subsidie voor verwijdering openhaard en oude houtkachel

Algemeen

LOCHEM/GORSSEL - GroenLinks diende maandag een motie in waarin wordt gepleit voor een subsidieregeling die eigenaren van openhaarden en oude houtkachels moet stimuleren om deze te verwijderen. Dit naar voorbeeld van een regeling van de gemeente Utrecht. Doel is de emissie van fijnstof en de overlast van houtstook tegen te gaan. De motie werd mede ingediend door D66, LochemGroen! en PvdA. Na een debat werd de motie ingetrokken. Deze keert over twee weken in aangepaste vorm terug op de raadsagenda.

Door Henri Bruntink

De motie was is gericht op het Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie, die maandag unaniem werd aangenomen. GroenLinks wijst op mensen die last ondervinden van houtstook in de bebouwde omgeving. Het gaat vaak om ouderen en inwoners met luchtwegproblemen.  Er wordt gewezen op onderzoek dat leert dat houtstook in grote steden voor 15 tot 23 procent bijdraagt aan luchtvervuiling.

Rendement
De kwaliteit - en ouderdom - van houtkachels bepaalt de mate van uitstoot van slechte stoffen. Openhaarden, allesbranders en oude houtkachel zijn de grootste boosdoeners, zo stelt GroenLinks. De fractie vindt dat houtkachels die binnen de bebouwde komen worden gebruikt minimaal moeten voldoen aan de Europese eco-design-richtlijn 2022. Hierin staat dat kachels 75 procent rendement op verbranding zouden moeten halen. Ter vergelijking: het rendement van een openhaard is naar schatting 10 tot 15 procent en van oude kachel rond 50 procent.

Subsidieregeling
Het college wordt dan ook verzocht om bestaande gemeentelijke subsidieregeling voor open haarden/oude houtkachels en rookkanalen, zoals bijvoorbeeld van de gemeente Utrecht, op te vragen en te vertalen naar een Lochemse variant ‘subsidieregeling beperking emissies houtstook’. In de kadernota 2023, die komend voorjaar verschijnt, zou dan een subsidiebedrag opgenomen moeten worden. Wethouder Henk van Zeijts zei dat, als de motie wordt aangenomen, eerst onderzocht moet worden wat het gaat kosten. Naast de subsidiebedragen zelf gaat ook de uitvoering en controle geld kosten.

Timing
In Utrecht komen mensen die een openhaard of rookkanaal helemaal laten verwijderen in aanmerking voor een subsidie 2000 euro. Een oude houtkachel vervangen voor een goede nieuwe levert in de Domstad 500 euro op. Overigens wijzen criticasters elders in het land erop dat het in deze tijd van sterk stijgende energieprijzen wellicht lastiger is om mensen tot actie te bewegen. Ook de wethouder acht de kans groot dat mensen in deze tijden van duur aardgas juist vaker hout stoken.

De motie werd ingetrokken op aanraden van Gemeentebelangen. Fractievoorzitter Marja Eggink zei zich te kunnen voorstellen dat aanpassing van de tekst tot een raadsmeerderheid leidt. De indieners gaven gehoor aan die oproep.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode