Antal Geerdink en Netty Clarke zijn één van de initiatiefnemers om de Gravenbuurt een (verkeers)veilige buurt te maken. De 30 kilometer snelheidsactie maakt er een onderdeel van. (Foto: Arjen Dieperink)
Antal Geerdink en Netty Clarke zijn één van de initiatiefnemers om de Gravenbuurt een (verkeers)veilige buurt te maken. De 30 kilometer snelheidsactie maakt er een onderdeel van. (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: Arjen Dieperink)

Op naar een mooier en leefbaarder Gravenbuurt

Enkele bewoners van de Gravenbuurt zijn ermee bezig om hun wijk nog mooier en leefbaarder te maken. Jaren geleden was men in de buurt gestart met een werkgroep verkeersveiligheid Gravenbuurt – Dillenburg. Antal Geerdink (45): "De Gravenbuurt, het gaat om het gebied van de Dillenburg tot Rembrandtlaan en van de Graaf Hendriklaan tot de Willem de Zwijgerlaan."

Lochem - In de zomer van 2014 heeft een werkgroep uit de buurt aan de Dillenburg 4 speeltuintjes gerealiseerd. Via Stichting Buurtspeeltuintjes Gravenbuurt worden de speeltuinen door de buurt beheert. Een terugkomend en een heikel punt in de buurt is al jaren lang de verkeersveiligheid. Antal Geerdink is samen met onder andere Netty Clarke de drijvende motor voor de Gravenbuurt.

Clarke: "Wij doen aan participatie met ons buurtinitiatief. De (verkeers)veiligheid en het woonplezier dient bij ons voorop te staan. Ons doel is om de bewoners er van bewust te maken om de auto half op het trottoir geparkeerd dient te staan zoals aan het begin van de straten door middel van borden staat aangegeven. Laatst kon een brandweerauto er niet door om naar een huisbrand te gaan. Dat is niet goed. Het is geen onwil van de autobezitter doch onwetendheid waarom die maatregel van het parkeren is genomen. Daar zien wij ons een taak weggelegd." Aanvullend laat Geerdink weten: "In 2014 hebben wij met Veilig Verkeer Nederland (VVN), Stiching Welzijn, Viverion, politie en de buurt en wijkschouw gedaan. Hieruit zijn tien knelpunten meegenomen. Het heeft geresulteerd in verkeersmaatregelen aan de Dillenburg om de verkeersnelheid omlaag te krijgen door middel van zogenaamde piramidedruppels. "Op 2 juni staat 's middags weer een buurtbijeenkomst gepland ter hoogte van Dillenburg 80.

Clarke: "De bijeenkomst is voor iedereen uit de buurt van jong tot oud." De koffie en thee wordt die middag verzorgd door Lonely. Voor de jongeren is er een springkussen en de mindere mobile bewoners kunnen een scootmobiel voorlichting krijgen van de VVN-vertegenwoordiger Otto Bisschop. De politie is aanwezig om met een lasergun de snelheid van de motorvoertuigen te meten in samenwerking met de kinderen. Clarke: "Het doel is om de bestuurders op de veiligheid in de buurt te wijzen." Viverion-medewerkster Esther Hoekstra, Viverion bezit de meeste woningen in de Gravenbuurt, geeft voorlichting over de afzetting in verband met de renovatie van de woningen in de wijk. De middagbijeenkomst wordt aan elkaar gezongen door "De zingende Broeder", de volkszanger Remco Bijlefeld die interactief met de aanwezigen in contact zal komen.

Meer berichten