In de Bolksbeek staat Rob Driessen in 30 centimeter water. Foto: Arjen Dieperink

In de Bolksbeek staat Rob Driessen in 30 centimeter water. Foto: Arjen Dieperink

Arjen Dieperink

Opdrogende sloten en beken noodsituatie voor de vissen

Maatschappij

LOCHEM - Het watertekort wordt langzaam maar zeker ook in de natuur duidelijk zichtbaar. Het dalende waterpeil brengt veel vissen in levensgevaar. Vismeester Rob Driessen van de visvereniging Laren-Lochem is er al dagen druk mee. “Met meerdere mensen bekijken wij de beken en sloten waar vis in zit. Wij beoordelen de situatie en indien nodig halen wij de vissen met netten uit het water om ze ergens anders weer los te laten, in een poging om ze te redden.”.

Door Arjen Dieperink

Ondertussen trekt Rob zijn waadpak aan. “Gisteren werden wij naar de Eefse beek gestuurd om de situatie te beoordelen. Daar was geen eer meer aan te behalen. De beek stond droog. Ook andere beken hebben het slecht. De droogte hakt er hard in. Kijk hier maar.” Driessen wijst naar de kant van de Bolksbeek. “Je ziet de begroeiing aan de kant van deze beek. Direct erachter staat normaal gesproken water. Het is duidelijk zichtbaar dat het ruim een meter is gedaald. De situatie is hier kritiek en dat moeten wij iedere dag controleren. Gelukkig heeft het Waterschap Rijn en IJssel op die plek een dieper gat gemaakt waar de vissen naar toe kunnen”. Rob wijst de plek aan en stapt voorzichtig in zijn waad pak de Bolksbeek in. Stap voor stap, met een stok die hij langs de kant van de beek vond verkent hij de bodem voor zich. “Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn“, zegt hij. Terwijl Rob de beek in ogenschouw neemt zegt hij: “Er zwemmen nu nog vissen in, maar je moet ook inschatten of de hoeveelheid water en zuurstof genoeg zullen zijn om de vis te kunnen laten overleven “ In de Bolksbeek staat ter hoogte van het Twentekanaal nog slechts dertig centimeter water. 

Ambulance
Rob is weer aan de kant en haalt zijn mobiel tevoorschijn. “Kijk, op deze foto zie je hoe men bezig is de vissen uit het water te halen en in een soort ambulance te plaatsen. Zo’n tweeduizend liter water zit er in om de vis te vervoeren naar veilig water waar de kans op verdrogen zo goed als nihil is.. Daar zijn wij als vissers druk mee bezig. Jammer genoeg zie je groeperingen die zeggen de natuur een warm hart toe te dragen zich niet inzetten voor de evacuatie van de vissen. Dat vind ik jammer.”
Zelf gaat Rob iedere twee dagen de sloten en beken langs waar de situatie kritiek dreigt te worden. “De Tenkhorsterbeek zag er de laatste keer goed uit, daar hoef ik niet direct weer naar toe te gaan. Iedereen die plassen, beken en sloten kent waar vis in zit en waar het water drastisch aan het zakken is kan dit bij de visfederatie melden. Geef zo goed mogelijk de plek op, eventueel met een foto. De persoon die men aan de lijn krijgt begeleidt de aangifte en zorgt ervoor dat de melding bij ons komt. Wij gaan dan direct op stap en nemen de maatregelen om de vis te redden. Over de Berkel maken wij ons geen zorgen, daar zorgt het Waterschap wel voor dat er genoeg water in blijft.“
Aanmelden kan via tel. 026-3212045. Info op de website.


www.visseninnood.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant